Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatstruktúrák és algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Data Structures and Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Semmelweis Egyetem       
  Egészségügyi Közszolgálati Kar       
  Egészségügyi szervező alapszak       
  ügyvitelszervező szakirány       
  Kötelező tárgy       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA062 2 2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
  4. A tantárgy előadója Dr. Friedl Katalin
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  ÉS TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8")
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVISZA213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVISZAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )


  ÉS
  ((TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2)
  VAGY Training.code=("5N-MGAIN") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Programozás (VIAUA069)


  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elméleti alapok, a szóhasználat és néhány széles körben használt algoritmus megismerése, az algoritmikus képességek fejlesztése, a nagy adathalmazok feldolgozását és értelmezését lehetővé tevő adatbányászati módszerek alapjainak megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak: algoritmus, hatékonyság, nagyságrendek.

  Rendezési algoritmusok: buborék, beszúrásos, összefésüléses, gyorsrendezés, láda- és radix-rendezés.

  Adatszerkezetek: bináris fa, keresőfa, 2-3-fa, B-fa, hash.

  Gráfok: tulajdonságok, gráfbejárások (BFS, DFS), irányított körmentes gráfok, PERT-módszer, minimális súlyú feszítőfa keresése, legrövidebb utak keresése, párosítások.

  Adatbányászat: gyakori elemhalmazok, attribútumok közötti kapcsolatok, klaszterezés, adatbányászati feladatok a gyakorlatban.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév során egy zárthelyi lesz a 9. héten.

  A vizsgaidőszakban: A vizsgajegy a zárthelyi és a vizsgazárthelyi átlaga alapján keletkezik, 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a zárthelyi pótlására, illetve javítására (ugyanabból az anyagból) a 12. héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Kérésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok (Typotex, 2005)

   

  T.H. Cormen, .C.E: Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok (Scolar Kiadó, 2003)

  Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok

  (http://www.mit.bme.hu/~bodon/magyar/adatbanyaszat/tanulmany).

   

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Friedl Katalin egyetemi docens, SZIT