Adatbáziskezelés

A tantárgy angol neve: Database Management

Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

TTK

Matematika BSc

 

Alkalmazott specializácó 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VISZA027   2/2/0/v 4 5
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.db.bme.hu/Adatbaziskezeles/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gajdos Sándor,

egy. docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Erős Levente

egy. adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető programozási ismeretek; általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVITMAB00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA027" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA027", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA027" , "aláírás" , _ ) = -1)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kombinatorika és gráfelmélet 1 (BMEVISZA025)

Algoritmuselmélet ( BMEVISZAB01)

Mérnökinformatikus szakos hallgatók nem vehetik fel

 

7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. Adatbáziskezelő rendszerek jellemzői, elvárások a rendszerrel szemben, a rendszer részei. Az adatbáziskezelő rendszerek története, az adatbáziskezelő rendszerhez fordulás szintjei.

2. Adatmodellezés alapfogalmai, E/K diagrammos adatmodellezés alapfogalmai, egyedhalmaz, attribútumok, kapcsolatok megadásának módja, E/K kapcsolatok jellege, többes kapcsolat binárissá írása, alosztályok, megszorítások.

3. Relációs adatmodell, relációs algebra műveletei, származtatott műveletek, E/K átírása relációs sémára.

4. Sorkalkulus, oszlopkalkulus, példák, biztonságos kifejezések.

5. SQL alapfogalmai, alaputasítások, DML, DDL, beágyazott lekérdezések, példák.

6. MySQL használata

7. Funkcionális függõség, logikai következmény, Armstrong-axiómák, igazság  tétel. Lezárás, igazság és teljességi tétel.

8. Szuperkulcs, kulcs, algoritmus a lezárásra, felbontások, hűséges felbontás, BCNF, normalizálás, függőségőrző felbontás.

9. 3NF, 3NF-re bontás. Lekérdezések végrehajtása, fizikai terv, lekérdezések optimalizálása.

10. Fizikai szervezés: alapfogalmak, szekvenciális szervezés, hash, dinamikus hash, növelhető hash, indexelés alapfogalmai, ritka és sűrű index.

11. Tranzakciókezelés alapfogalmai: tranzakció fogalma, atomicitás, elkülönítés, konzisztencia, tartósság. Többfelhasználós működés: soros, sorosítható ütemezés, sorosíthatóság elérése zárakkal.

12. Sorosíthatósag tesztelése az egyszerű tranzakciómodellben a sorosítási gráffal; sorosítási gráf vizsgálata, 2PL. RLOCK/WLOCK modell: zárfajták, használatuk, problémák zárakkal, sorosíthatóság tesztelésére 2 módszer.


13. rendszerhibák: napló, naplózás, visszaállítás, UNDO, REDO protokoll,  UNDO/REDO protokoll, archiválás.

14. Nem relációs adatbázisok. 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és laboratórium
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban: egy ZH; jó eredmény esetén beszámítható a vizsgajegy képzésénél. Az aláírás feltétele a ZH sikeres teljesítése

A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli részből álló vizsga
11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlására egy lehetőség van a szorgalmi időszakban.
12. Konzultációs lehetőségek Az évközi ZH és a vizsgák előtt van konzultációs lehetőség.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2020.

Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés24
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Katona Gyula,

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Csima Judit

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék