Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbáziskezelés

  A tantárgy angol neve: Database Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Matematika BSc

   

  Alkalmazott specializácó 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA027   2/2/0/v 4 5
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.db.bme.hu/Adatbaziskezeles/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor,

  egy. docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Erős Levente

  egy. adjunktus

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető programozási ismeretek; általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVITMAB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMA027" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA027", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMA027" , "aláírás" , _ ) = -1)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kombinatorika és gráfelmélet 1 (BMEVISZA025)

  Algoritmuselmélet ( BMEVISZAB01)

  Mérnökinformatikus szakos hallgatók nem vehetik fel

   

  7. A tantárgy célkitűzése Adatbáziskezelő rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Adatbáziskezelő rendszerek jellemzői, elvárások a rendszerrel szemben, a rendszer részei. Az adatbáziskezelő rendszerek története, az adatbáziskezelő rendszerhez fordulás szintjei.

  2. Adatmodellezés alapfogalmai, E/K diagrammos adatmodellezés alapfogalmai, egyedhalmaz, attribútumok, kapcsolatok megadásának módja, E/K kapcsolatok jellege, többes kapcsolat binárissá írása, alosztályok, megszorítások.

  3. Relációs adatmodell, relációs algebra műveletei, származtatott műveletek, E/K átírása relációs sémára.

  4. Sorkalkulus, oszlopkalkulus, példák, biztonságos kifejezések.

  5. SQL alapfogalmai, alaputasítások, DML, DDL, beágyazott lekérdezések, példák.

  6. MySQL használata

  7. Funkcionális függõség, logikai következmény, Armstrong-axiómák, igazság  tétel. Lezárás, igazság és teljességi tétel.

  8. Szuperkulcs, kulcs, algoritmus a lezárásra, felbontások, hűséges felbontás, BCNF, normalizálás, függőségőrző felbontás.

  9. 3NF, 3NF-re bontás. Lekérdezések végrehajtása, fizikai terv, lekérdezések optimalizálása.

  10. Fizikai szervezés: alapfogalmak, szekvenciális szervezés, hash, dinamikus hash, növelhető hash, indexelés alapfogalmai, ritka és sűrű index.

  11. Tranzakciókezelés alapfogalmai: tranzakció fogalma, atomicitás, elkülönítés, konzisztencia, tartósság. Többfelhasználós működés: soros, sorosítható ütemezés, sorosíthatóság elérése zárakkal.

  12. Sorosíthatósag tesztelése az egyszerű tranzakciómodellben a sorosítási gráffal; sorosítási gráf vizsgálata, 2PL. RLOCK/WLOCK modell: zárfajták, használatuk, problémák zárakkal, sorosíthatóság tesztelésére 2 módszer.


  13. rendszerhibák: napló, naplózás, visszaállítás, UNDO, REDO protokoll,  UNDO/REDO protokoll, archiválás.

  14. Nem relációs adatbázisok. 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és laboratórium
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: egy ZH; jó eredmény esetén beszámítható a vizsgajegy képzésénél. Az aláírás feltétele a ZH sikeres teljesítése

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli részből álló vizsga
  11. Pótlási lehetőségek A ZH pótlására egy lehetőség van a szorgalmi időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Az évközi ZH és a vizsgák előtt van konzultációs lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2020.

  Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek, alapvetés, Panem, 1998.

  Garcia-Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Katona Gyula,

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Csima Judit

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék