Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorika és gráfelmélet 2

  A tantárgy angol neve: Combinatorics and Graph Theory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. október 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Matematika BSc

  Elméleti specializácó 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA026   2/2/0/v 4 5
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető gráfelméleti fogalmak és algoritmusok.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kombinatorika és Gráfelmélet 1.        BMEVISZA025 vagy

  A számítástudomány alapjai     BMEVISZAA05 vagy

  Bevezetés a számításelméletbe 2.       BMEVISZAA04 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Geometriai és absztrakt dualitás, gyenge izomorfia (2-izomorfia), Whitney tételei.

  Pont- és élszínezési alapfogalmak, Mycielsky-konstrukció, Brooks-tétel.

  Ötszíntétel.

  Vizing-tétel, élszínezés kapcsolata teljes párosításokkal, Petersen-tétel.

  Listaszínezés, Galvin-tétel.

  Perfekt gráfok, intervallumgráfok, Perfekt gráf tétel.

  Ramsey-tétel, Erdős-Szekeres-tétel, Erdős-féle alsó becslés, valószínűségszámítási módszer.

  Turán-tétel, Erdős-Stone-tétel, Erdős-Simonovits-tétel.

  Hipergráfok, Erdős-Ko-Rado-tétel, Sperner-tétel, LYM-egyenlőtlenség.

  De Bruijn-Erdős-tétel, véges síkok, konstrukciójuk véges testből, differencia-halmazokból.

  Generátorfüggvények, Fibonacci-számok, Catalan-számok.

  Részben rendezett halmazok, Dilworth-tétel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás és heti 2 óra gyakorlat.
  10. Követelmények

  2 db zárthelyi. Aláírás feltétele: mindkettő legyen legalább elégséges.

  Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga. Érdemjegy súlyozása: zh 40%, házi feladat 10%, szóbeli vizsga 50%.

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint (Egy zárthelyi pótolható)
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány elemei, Typotex, Budapest, 2002

  Friedl Katalin, Recski András, Simonyi Gábor: Gráfelmélet példatár, Typotex, Budapest, 2006.

  Fleiner Tamás: A számítástudomány alapjai,  http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire 8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 28
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens