Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorika és gráfelmélet 1

  A tantárgy angol neve: Combinatorics and Graph Theory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. november 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Matematika BSc szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZA025   2/2/0/v 6 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fleiner Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Villamosmérnöki és mérnökinformatikus szakos hallgatók nem vehetik fel.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Leszámlálások (permutációk, variációk, kombinációk, binomiális tétel, binomiális együtthatókra vonatkozó tételek). Nevezetes leszámlálási módszerek, skatulya-elv, szita-módszer.

  Gráfelméleti alapfogalmak (pont, él, fokszám, izomorfia, út, kör, összefüggőség). Fák, Cayley-tétel, Prüfer-kód. Mohó algoritmus, Kruskal-tétel. Páros gráfok, jellemzésük. Párosítások, Kőnig-Hall-Frobenius-tétel, Tutte-tétel, Gallai tételei, Kőnig tételei. Hálózati folyamok, Ford-Fulkerson-tételek, Edmonds-Karp-tétel.

  Menger tételei, gráfok magasabb pont- és él-összefüggőségi számai, Dirac-tétel.

  Euler-bejárások, Euler-tétele.

  Hamilton-körök és utak, létezésük szükséges feltétele. Elégséges feltételek (Dirac, Ore, Pósa és Chvatal tételei).

  Síkbarajzolhatóság, viszonya a gömb és a tórusz felszínére való rajzolhatósághoz, sztereografikus projekció, Euler-formula. Kuratowski-tétel, Fáry-Wagner-tétel.

  Szélességi és mélységi keresés, legrövidebb utak megkeresése (Dijkstra, Ford, Floyd algoritmusok), PERT-módszer.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két óra előadás + heti két óra gyakorlat
  10. Követelmények

  2 db zárthelyi. Aláírás feltétele: mindkettő legalább elégséges legyen.

  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az aláírással rendelkezőknek. Érdemjegy súlyozása: ZH 40%, házi feladat 10%, szóbeli 50%.

  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint (Egy sikertelen zárthelyi pótolható)
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány elemei, Typotex, Budapest, 2002

  Friedl Katalin, Recski András, Simonyi Gábor: Gráfelmélet példatár, Typotex, Budapest, 2006.

  Fleiner Tamás: A számítástudomány alapjai,  http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra56
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Fleiner Tamás, egyetemi docens

  Dr. Tóth Géza, egyetemi docens