Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászat és pénzügyi folyamatok

  A tantárgy angol neve: Data Mining and Financial Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Üzleti Informatika Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VISZ5288   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Dr Bodon Ferenc

  Dr Telcs András 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás BMEVIMA vagy ekvivalens, Algoritmusok elmélete, lineáris algebra, gráfelmélet,
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az alapvető adatbányászati módszerek, fogalmak és algoritmusok ismertetése.

  Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a tőzsde először egyszerűbb szerencsejátékok természetével ismerkedünk meg. A pénzfeldobás és a lóverseny tanulmányozása segítségével el fogunk jutni a modern portfolió elmélethez és az opciós termékek árazásának Nobel díjjal elismert Black-Scholes elméletéhez.  8. A tantárgy részletes tematikája

  8. A tantárgy részletes tematikája:


   Az adatbányászati előadások tematikája:

  1.        Előfeldolgozás, hasonlósági mértékek

  2.        gyakori elemhalmazok keresése, APRIORI, Eclat, FP-growth

  3.        asszociációs szabályok (érdekességi mutatók)

  4.        osztályozás (osztályozás teljesítményének mérése, ID3, CART, Chaid, vágási függvények összehasonlítása)

  5.        klaszterezés (Kleinberg-féle lehetetlenség-elmélet, klasszikus klaszterezési célfüggvények és azok hibái, klaszterező algoritmusok típusai, partíciós-, hierarhikus-, sűrűségalapú algoritmusok)

  6.        webes keresés (Page rank, HITS módszer)

  7.        Adatbányászat a gyakorlatban

   

  A pénzügyi folyamatok rész tematikája

  1.      Portfólió elmélet

  2.      A portfolióstratégia információelméleti modellje,

  3.      Opciós ügyletek vételre és eladásra,

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:-

  b. A vizsgaidőszakban: íráseli vizsga

                 c.       Elővizsga: lehetséges

  11. Pótlási lehetőségek A ZH egy alkalommal a pótlási időszakban pótolható.
   
  12. Konzultációs lehetőségek

  az utolsó szorgalmi héten személyes egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet

  Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra

  Eliot, R.J., Kopp, P.E., A pénzpiacok Matematikája, Typotex 2000

  Cover, T.M., Thomas J.A., Elements of information theory, Wiley, 1991

  Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok

  Abonyi János: Adatbányászat - A hatékonyság eszköze

  Iványi Antal: Informatikai algoritmusok 2.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Bodon Ferenc

  Dr Telcs András