Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Klinikai műszeres diagnosztika

  A tantárgy angol neve: Clinical Diagnostics based on Measurement Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Egészségügyi mérnök Szak

  Kötelező tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIOB2KMD   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nemes Attila,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://bio.iit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nemes Attila

  egyetemi tanár

  Semmelweis Egyetem Ér és Szívsebészeti  Klinika

  Dr. Selmeci László

  egyetemi tanár

  és a Klinika munkatársai

  Dr. Makó Ernő

  egyetemi tanár

  SE ÁOK Radiológiai Klinika

  Dr. Kollai Márk

  egyetemi tanár

  SE ÁOK Klinikai Kisérleti Kutató és II. sz. Élettani Intézet

  Dr. Vörös Károly

  egyetemi tanár

  Szent István Egyetem ÁOTK Belgyógyászati Tanszék

  Dr. Repa Imre

  egyetemi tanár

  Pannon Egyetem

  Diagnosztika Intézet

  Dr. Nagy Zoltán

  egyetemi tanár

  Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

  Dr. Vanik Miklós

  főorvos

  Szent János Kórház - Urológiai Osztály

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  fiziológia, anatómia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismeretetni azokat a technikai lehetőségeket, amelyet ma az orvostudomány a diagnosztikában és terápiában használ.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A program célja az orvos általa fizikális vizsgálattal nem követhető változások műszeres diagnosztikai módszereinek bemutatása. A hallgatókat elsősorban a klinikai szemlélettel kívánjuk megismertetni. Erre alapozva mind a terápiás mószerek sokaságát, mind az egyes terápiás eszközök fejlesztését és alkalmazását tárgyaljuk.

  1.      hét:

  Bevezetés. Testmértek mérőeszközei.

  Lehetőségek és határok a diangosztikában. Bőrvastagság- és zsírréteg vastagságmérő eszközök, koponyaméretek, gerinchajlás (elhajlás), izületi kitérés mérőeszközei, röntgen, képalkotó eljárások.

  2.      és 3. hét:

  A vérkeringési rendszer mérései.

  Diagnosztika, szív elektrográfia, ultrahang (ECHO), vértérfogat, véráramlás és vérnyomás mérés.

  4.      hét:

  Haemostaseológia.

  Laborműszerek. Klinikai kémia.

  5.      hét:

  Invazív műszeres terpia

  Invazív űszeres gyógyítási tehcnoikák (intervencionális radiológia). PTA, PTCA. Stent terápia.

  6.      hét:

  Légzési rendszer.

  Diagnosztika: légzési térfogatok, légzési áramlás mérése, légúti és intrathoracalis nyomásmérés. Terápia: Bronchoscopia, pleuroscopia, mediatinoscopia, biopsia, pleuraűr szívés, respirátorok, O2 koncentrátorok.

  7.      hét:

  Állatorvosi műszeres diagnosztika és terápia.

  8.      hét:

  Emésztőrendszer.

  Diagnosztika: endoscopiák (oesophagus, gastro, jejuno, colono, recto). Terápia: endoscopos sebészi terápia.

  9.      hét:

  Urológiai műszerek, kőtörés.

  10.  hét:

  Idegrendszer.

  Diagnosztika: elektorencephalograpia, mágneses rezonancia vizsgálat, computer tomographia, célzókészülékek, elektróda diagnosztika, MAP-technika.

  11.  hét:

  Vérgáz analízis, mesterséges lélegeztetés, altatás.

  12.  hét:

  Pótlás.

  Szerv-, szövet- és funkciópótlás (műszív, művese, PM, érprotézis). Méret, funkció, szövetbarát tulajdonság, energiabiztosítás, költség.

  13.  hét:

  Pacemaker terápia. Arritmia analízis.

  14.  hét:

  Konzultáció.

  15.  hét:

  Szóbeli vizsga.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás, szeminárium, önként választott gyakorlat.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:   -

  b.       A vizsgaidőszakban:   szóbeli vizsga, ill. kollokvium.

  c .      Elővizsga : -

  12. Konzultációs lehetőségek

  (2-3 fős csoportokban gyakorlatként szívműtét megtekintése, exracorporealis vérkeringés, altató rendszerek, haemodynamikai laboratórium munkanapokon délelőtt.)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom   A tantárgy természeténél fogva tankönyv nincs, az előadók írásos vázlatot adnak át.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nemes Attila

  egyetemi tanár

  Semmelweis Egyetem - Ér és Szívsebészeti Klinika