Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerélettani alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Basics of Life Sciences

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 18.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi Mérnök Szak

  (orvosfizikus szakirány)

  Tantervi tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIOB1REA   5/0/0/v 7  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://bio.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Monos Emil (tantárgyfelelős)

  Egyetemi tanár

  SE Humán Élettani Intézet

  Dr. Kollai Márk (intézetigazgató)

  Egyetemi tanár

  SE Humán Élettani Intézet

  Dr. Nádasy György (tanulmányi felelős)

  Egyetemi docens

  SE Humán Élettani Intézet

  Dr. Dézsi László

  Tudományos csoportvezető

  Richter Gedeon Rt

  Dr. Karmos György

  Tudományos tanácsadó

  MTA Pszichológiai Intézet

  Dr. Tóth András

  Egyetemi adjunktus

  SE Humán Élettani Intézet

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Funkcionális anatómia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Funkcionális anatómia

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgyi program egy tanféléven belül 14x5 órában (valamint további 12 óra laboratóriumi bemutatás ill. gyakorlat keretében) tárgyalja az emberi szervezet egészséges működésének válogatott fő folyamatait és mechanizmusait. Hangsúlyozott célja, hogy a hallgatók elsajátítsák - kvantitatív szemléletre törekedve - az élettani alapismereteket, s megvalósítsák ezek rendszerszemléletű szintézisét alkalmazva a szabályozáselmélet elemeit is.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. Bevezetés, sejtélettani alapok

   

  1. hét          Az élettan tárgya, jelene és perspektívái, az élettani folyamatok fiziko-kémiai és sejtélettani alapjai

  A humán élettan helye a természettudományokban. A test összetétele, homeosztázis-homeokinézis. A fiziológiai folyamatok természete, a jellemző paraméterek és mechanizmusok sajátosságai. A szervezet, mint rendszer, fő alrendszerei. A sejtmembrán általános fiziko-kémiai tulajdonságai és élettani funkciói. A sejt energetikai és információs rendszere. Celluláris szintű adaptáció.

   

  2. hét          Ingerlékeny szövetek elemi működésének jellegzetességei: idegsejt, harántcsíkolt-, szív- és simaizom

  Nyugalmi membránpotenciál, akciós potenciál, ingerület vezetés, aktiváció, kontrakció és relaxáció szubcelluláris mechanizmusai a különböző típusú izomsejtekben. Az izomműködés biomechanikája.

   

  II. A vérkeringés élettana. 

  3. hét          Hemodinamika

  A vérkeringési szervek strukturális és funkcionális felépítése (sorosan és párhuzamosan kapcsolt összetevők). A vér. Nyomás-áramlás, nyírófeszültség-nyírás, rugalmas feszültség-rugalmas deformáció viszonyok a vérkeringési rendszerben: áramlási ellenállás, viszkozitás és elaszticitás. A mikrocirkuláció felépítése és szerepe, a nyirok.          

   

  4. hét          A szív élettana. A szív-érrendszer működésének szabályozása

  A szív pumpa funkciója, szívciklus (nyomás és áramlás jellegzetességei az artériákban/vénákban. Elő-, utóterhelés; kamrai/vaszkuláris funkciós görbék. A vérkeringési rendszer mûködésének lokális, reflexes idegi és hormonális szabályozása és annak zavarai: artériás hipertónia, szívelégtelenség, shock.

   

  III. A légzés, a táplálkozás és a kiválasztás élettana

   

  5. hét          A respirációs szervek felépítése és működése.

  Gázcsere a szövetekben és a tüdőben. Oxigén "akkumulátorok" (hemoglobin, mioglobin). A légzés biomechanikája és idegi szabályozása.

   

  6. hét          Az emésztő szervek felépítése és működése.

  A táplálék és vízfelvétel alimentációs aspektusai. Emésztés, felszívódás, tápanyagforgalom. Hőszabályozás.    

   

  7. hét          A kiválasztó szervek felépítése és működése

  A vese kiválasztó, pH-regulációs és endokrin szerepe. A bőr kiválasztó szerepe.

   

  IV. Az idegrendszer élettana       

  8. hét          Szenzoros működések

  Receptorok, érzékszervek élettana. A jelátalakítás, jeltovábbítás élettani mechanizmusai. Lokális (perifériás) és központi idegrendszeri feldolgozás. Agykérgi kiváltott potenciálok. A fájdalom élettana.

   

  9. hét          Somato- és viscero-motoros működések

  A vázizomzat lokomotoros és antigravitációs működése, kontrakciójának reflexes idegi szabályozása (afferens és efferens mechanizmusok, agyi központok szerepe). Vegetatív effektorok (simaizom-szervek, szív, endokrin és exokrin mirigyek), szimpatikus és paraszimpatikus reflexek, medulláris-hipotalamikus-kortikális integráció.

   

  V. Metodikai ismeretek és élettani gyakorlatok

  10. hét        Klinikai és kísérletes élettani mérési módszerek

  A fontosabb fiziológiai paraméterek meghatározására kidolgozott klasszikus módszerek. Sejtszintű és intracelluláris mérések: mikroelektródok, optikai technikák, izolált szerv technikák, in vivo mérések alapelvei: invazív és noninvazív klinikai módszerek, NMR, képfeldolgozáson alapuló technikák. Elektroenkefalogram (EEG), elektrokortikogram.

   

   

  11. hét        Élettan gyakorlatok

   

  1. Keringésfiziológiai vizsgálatok emlős állaton

  2. Élettani komputer-szimulációs kísérletek (SimNerve, Sim-Muscle, SimHeart)

   

  VI. A szervezet működésének integratív szabályozása

   

  12. hét        A neuroendokrin reguláció alapelvei és mechanizmusai

  Hipofízis, mellékvese, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, hasnyálmirigy hormonok szerepe és jelentősége. Neuro-szekréció, és a neuroendokrin rendszer koncepció. Lokális hormonok.

   

  13. hét        Az agy integratív működése

  A központi idegrendszer tevékenységének szerveződése, neuronhálózatok. Centrális neurotranszmitterek és transzmitter specifikus pályarendszerek. Integratív funkciók. Ébrenlét-alvás, formatio reticularis szerepe. Önfenntartó (táplálkozási, védekező, támadó) és fajfenntartó (szexuális, szülői) magatartásformák, humán motivációk és emóciók. A tanulás fiziológiája.      

   

  14. hét        Konzultáció: rendszerélettani szintézis (Valamennyi anyagrészből)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás és laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: –

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c.       Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek gyakorlat pótlására egyeztetett időpontban lehetőséget adunk
  12. Konzultációs lehetőségek igény és megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fonyó Attila „Az orvosi élettan tankönyve”, 2. kiadás, Medicina, Budapest, 1999.

  Arthur C. Guyton and John E. Hall „ Textbook of Medical Physiology”, 10th edition, Saunders, Philadelphia, 2000.

  Monos Emil „Hemodinamika: a vérkeringés dinamikája”, Semmelweis E KODK, Budapest, 2001. Egyetemi jegyzet.

  Monos Emil „A vénás rendszer élettana”, 2. kiadás, Semmelweis E KODK, Budapest, 1999. Egyetemi jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  70

  Félévközi készülés órákra

  46

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  40

  Bonctani/labor-bemutató

  12

  Vizsgafelkészülés

  42

  Összesen

  210

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Monos Emil

  Egyetemi tanár

  SE Humán Élettani Intézet