Funkcionális anatómia

A tantárgy angol neve: Functional Anatomy

Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 18.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Egészségügyi Mérnök Szak

(orvosfizikus szakirány)

kötelező tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIOB1FUA   5/0/0/v 7  
A tantárgy tanszéki weboldala http://bio.iit.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Réthelyi Miklós

egyetemi tanár

SE Anatómiai, Szövet- Fejl-tani Int.

Dr. Simon László

egyetemi adjunktus

SE Anatómiai, Sz. F. Intézet

Dr. Gerber Gábor

egyetemi adjunktus

SE Anatómiai, Sz. F. Intézet

Dr. Tóth E. Béla

egyetemi adjunktus

SE Anatómiai, Sz. F. Intézet

Dr. Ember Zsolt

tanársegéd

külső munkatárs

Garab Sándor

orvosbiológiai mérnök, oktatásszervező

SE Anatómiai, Sz. F. Intézet

Dr. Sótonyi Péter

egyetemi tanár

SZIE Anatómiai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Az egészségügyi mérnöki (korábban orvosbiológiai), illetve az egészségügyi fizikus szakirány megalapozása: A Funkcionális Anatómia alapvető ismereteinek átadása. A megelőzés, gyógyítás és orvosi rehabilitáció szempontjainak előrevetítése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét. Bevezető, általános egyedfejlődés, csonttan.

            Az anatómia, szövettan és fejlődéstan egységes funkcionális szemlélete. A testkultúra, az ergonómia és a klinikum (diagnosztika, gyógyítás és rehabilitáció) szempontjainak beépítése. Az emberi egyedfejlődés áttekintése. Példák a gyakoribb fejlődési rendellenességekre, a rehabilitáció lehetőségeire. Testsíkok, irányok. A csontváz elemei. Tipikus törések RTG, CT és NMR felvételek értelmezése. Tipikus műtéti feltárások.

2. hét. Az ízületek funkcionális anatómiája. Csontfejlődés, sérülések, rehabilitáció.

            Az ízületek áttekintése. A szöveti szerkezet geometria, tengelyek és határoló tényezők összegeződése a funkcióban. A rágóízület, a gerinc és a bordák ízületei. A medence statikája és szülészeti vonatkozásai. A végtagízületek áttekintése, tipikus sérülések ellátása. Ízületi fejlődési rendellenességek és betegségek.

            Skolosis, csípőficam, porckorongsérv, reumás arthritis és az arthrózisok rehabilitációja.

            A csontok fejlődése és funkcionális átépülési képessége.

3. hét.  A vázizomzat funkcionális anatómiája.

            A három izomtípus szövettani és funkcionális jellemzői. A vázizmok alaki változatai, tipikus funkcionális osztályok. Rágó és mimikai izmok. A fej-, gerinc- és légzőmozgások. A váll-, medenceövi és végtagizomzat. Kötőszöveti rekeszek. Izomláz, sérülések, bénulások, regeneráció. A traumatológia, versus funkcionális (és esztétikai) plasztikai sebészet.

4. hét. Keringés I. - A szív - műtétek és rehabilitáció.

            A szív helyzete, RTG-vetülete, üregrendszere és saját erei. A szívburok. A szájadékok funkcionális anatómiája. Tipikus fejlődési rendellenességek, gyakoribb betegségek. Infarktus. Szívműtétek, rehabilitáció. A szív ingerképző és -vezető rendszere. Arrhytmia absoluta, WPW-szindróma, pészmékerek, kardioverzió újraélesztés. A kisvérköri keringés.

5. hét. Keringés II. - A nagyvérkör, nyirokkeringés.

            Az érfal szövettana versus nyomás-, és áramlásviszonyok. A fő értörzsek leírása. Diagnosztikus és terápiás szempontok. Utalás a v. portae rendszerére. A testfali és végtagkeringés. Intravénás injekciók. Akut és krónikus kanülök. A nyirokkeringés anatómiája, klinikai jelentősége. Embrionális keringés. Méhlepény.

6. hét. A légzőrendszer.

            Az orrmelléküregek szerepe. Orrsövényműtét. Arcüregöblítés. A légutak garati szakasza, tonzillák. A gége felépítése, működése. Idegentest-beékelődés, légcsőmetszés és konikotómia. Az alsó légutak és a tüdő funkcionális anatómiája. A mellhártyaüreg funkcionális leírása, klinikai vonatkozások.

7. hét. Az emésztőrendszer.

            A szájüreg, fogak fogfejlődés, rágómozgások, protézisek. A tápcsatorna funkcionális leírása. Nyál- és emésztőmirigyek. Az emésztőrendszer és a lép keringése, a v. portae rendszere. Hasüreg, hashártya, peritoneális dialízis.

            Endoszkópos műtétek.

8. hét. Az urogenitalis rendszer

            A vese helyzete, tokjai, mikroszkópos szerkezete. Húgyutak, katéterezés. A férfi reproduktív szervek funkcionális anatómiája. A női reproduktív szervek. Medencefenék, medencei hashártyaviszonyok. Terhesség, a szülés mechanizmusa.

9. hét. Az idegrendszer fejlődése és makroszkópiás leírása.

            Az idegrendszer normális és rendellenes fejlődése. Az agy és a gerincvelő makroszkópos leírása. A gerincvelői szelvény kapcsolata a vegetatív rendszerrel. A szimpatikus és paraszimpatikus funkciós szerveződés. A központi idegrendszer burkai és vérellátása. Likvortermelődés, -keringés, ciszterna és lumbálpunkció.

10. hét.            II. A gerincvelő funkcionális szerkezete.

            A gerincvelői szelvény szürkeállománya és a szegmentális reflexek. A felszálló pályák eredése, lefutása és funkciója. A leszálló pályák ismertetése. Léziók, érzéskiesések, bénulások, rehabilitáció.

11. hét.            Az agytörzs és agyidegek.

            A kopoltyúívi (V. VII. IX. X.) és a XI., XII. agyideg. A vesztibuláris receptorok funkcionális anatómiája. A III., IV., VI. agyideg motoros funkciói. Vesztibulo-okuláris reflex, az akaratlagos szemmozgások vezérlése.

12. hét.            A köztiagy, látó- és hallórendszer, neuroendokrin szabályozás.

            A III kamra és thalamusz funkcionális anatómiája. A látópálya. A szem felépítése, működése, fény- és távolsági alkalmazkodás. A hallószerv és a hallópálya, cochleáris implantátumok. A hipotalamo-hipofizeális rendszer funkcionális anatómiája. A nem reproduktív endokrin szervek szabályozása.

13. hét.            A testtartás és az adaptív mozgásszabályozás.

                        A kisagyi ill. extrapiramidális rendszer.

            A térbeliséget és mozgást tükröző információk gyűjtése és feldolgozása. A piramispálya és az extrapiramidális rendszer egymást kiegészítő szerepe. A kisagy kapcsolatrendszere, a kisagykérgi neuronhálózat konceptuális leírása.

            Funkcionális modellek. Extrapiramidális és kisagyi sérülések, működészavarok.

14. hét.            A féltekék funkcionális anatómiája.

            Lebenyek, tekervények, oldalkamrák, ciszternák. A limbikus rendszer.

            Szaglóreceptor és szaglópálya. A kérgi funkciók Brodman - mezői (PET). A kérgi neuronhálózat moduláris szerkezete. Kommisszurális és asszociatív pályák. A kapszula interna-agyvérzés és "stroke", kommóció. Gyógyítás és rehabilitáció.

 

15. hét Áttekintő, konzultációs előadások, részletesebben kitérve a hallgatóság által kért témákra

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

14 x 5 óra tantermi előadás. Szünetekben ill. előadás után preparátumbemutatás magyarázattal, konzultáció.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:   13-ből legalább 9 teszt min. 2.5 eredménnyel.

b.       A vizsgaidőszakban:          félévzáró szóbeli vizsga

c.       Elővizsga:                          nincs

11. Pótlási lehetőségek

a.       A szorgalmi időszakban:   13-ből legalább 9 teszt min. 2.5 eredménnyel.

b.       A vizsgaidőszakban:          félévzáró szóbeli vizsga

c.       Elővizsga:                          nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

a,       kiadott előadásvázlatok (handoutok), ill. hálózaton hozzáférhető ábraanyag (Power Point formátum)

b,       Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia, hivatalos tankönyv

c,       Sobotta: Az Ember Anatómiájának Atlasza

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire49
Házi feladat elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
Vizsgafelkészülés41
Összesen240
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Simon László

egyetemi adjunktus, programfelelős

SE Anatómiai, Sz. F. Intézet