Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Physics and Diagnostics of Insulations

  A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Szigetelések fizikája és diagnosztikája

  Last updated: 2016. augusztus 27.

  Budapest University of Technology and Economics
  Faculty of Electrical Engineering and Informatics
  PhD Course
  Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
  VINFD302 1. - 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. Course coordinator and department Dr. Berta István,
  4. Instructors

  Name

  Affiliation

  Department, institute

  Dr. István Berta

  professor

  Department of Electric Power Engineering, Group of High Voltage Technology and Equipment

  Dr. Zoltán Ádám Tamus

  associate professor

  Department of Electric Power Engineering, Group of High Voltage Technology and Equipment

  5. Required knowledge

  Mathematics, Physics, Electromagnetic fields, Measurement Technology, Power System Engineering

  7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge

  The subject helps to prepare for the High Voltage Engineering Mods teaching the advanced knowledge of high voltage engineering and dielectric physics.

  8. Synopsis

  Ideal and real dielectrics, electrical field in real dielectrics. Electrical phenomena in real dielectrics: conduction, polarization and breakdown processes and their properties and interactions.

  Conduction, elementary polarization processes, relation between the macro- and micro properties. The effect of polarization processes: permittivity and dielectric loss. Properties of polarization: polarizability, polarization vector, temperature and frequency dependence of polarization. The complex permittivity. Polarization spectrum and its investigation.

  Breakdown properties, dielectric strength. Breakdown mechanisms in gaseous, liquid and solid insulation materials. Statistic theory of breakdown.

  Physics of partial discharges: corona, internal and surface discharges. Breakdown channel development, electrical and water treeing. Measurement methods and processes. Evaluation of statistical methods by computer, application of artificial intelligence methods, expert systems and neural networks.

  Ageing of insulating materials, chemical and physical processes. The rule of temperature, field strength and environmental stresses in ageing. Electrical and thermal ageing laws. Investigation of ageing models.

  Relation of deterioration processes and dielectric properties. Modeling of dielectric processes and dielectric properties. Electrical model of dielectrics and their limitations.

  Diagnostic methods of electrical insulations. Methods based on current, voltage and loss factor measurement.

  9. Method of instruction Lecture
  10. Assessment

  a. Mid-term period: literature overview

  b. Examination period: exam

  13. References, textbooks and resources

  Alston : High Voltage Technology Oxford Univ. Press, London, 1986

  Gorur, G. - Raju: Dielectrics in Electric Fields, Marcel Dekker, 2003

  Hauschild - Mosch: Statistik für Elektrotechniker Verlag Technik, Berlin, 1984

  Horváth, T. – Csernátony-Hoffer, A.: Nagyfeszültségű Technika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986

  Horváth, T. - László – Máthé, B. – Németh, E.: Villamos szigetelések vizsgálata Műszaki Kiadó, Budapest, 1979

  Kahle: Elektrische Isoliertechnik Verlag Technik, Berlin, 1988.

  Kuffel, E. – Zaengl, W.S. - Kuffel, J.: High Voltage Engineering, Second edition, Butterworth-Heinemann, 2000

  Németh, E. – Horváth, T.: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

  14. Required learning hours and assignment
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. Syllabus prepared by

  Name

  Affiliation

  Department, institute

  Dr. István Berta

  professor

  Department of Electric Power Engineering, Group of High Voltage Technology and Equipment

  Dr. Zoltán Ádám Tamus

  associate professor

  Department of Electric Power Engineering, Group of High Voltage Technology and Equipment