Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű kapcsoló és melegfejlesztő készülékek

  A tantárgy angol neve: Modern Switching Gears and Heat Generating Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINFD276 1-4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Koller László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  NFTB

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előtanulmányként a graduális képzés keretében megszerzett ismeretek szolgálnak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a Villamosmérnöki szak PhD-képzés “Nagyfeszültségű Technika” c szigorlati tárgyra készít fel.

  A tantárgy célkitűzése megismertetni a doktorandusz hallgatókat, a korszerű nagyfeszültségű kapcsolókészülékekkel és a villamos melegfejlesztési eljárásokkal, illetve eddig szerzett ismereteiket elmélyíteni és megszilárdítani. Ennek megfelelően a tantárgy két fő tématerülettel foglalkozik: a nagyfeszültségű villamos kapcsolókészülékekkel és a villamos melegfejlesztő készülékekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A villamos kapcsolókészülékek vezetési állapota. Érintkezési jelenségek. Áramtranziensek különleges esetei. A villamos áram termikus és dinamikus hatása az érintkezökre és az áramvezetőkre.

  A villamos kapcsolókészülékek működése nyitáskor. A villamos ív fizikája. Kvázistacioner ívmodellek. Az újragyulladás és stabilitás vizsgálata. Az ív oltásának általános módszerei. Különleges esetek: vákuumban és SF6-gázban égő ív tulajdonságai és oltása.

  Nagyfeszültségü ívmegszakítás természetes, siettetett és késleltetett áramnullaátmenetben. A nagyfeszültségű megszakítók müködésekor fellépő különleges igénybevételek: kistávolságú zárlat, kis induktív és kapacitív áramok megszakítása. A megszakítók névleges értékei. Megszakítóképesség-vizsgálatok.

  A nagyfeszültségü megszakítók szerkezeti kialakítása és működése. Kénhexafluorid gázos megszakítók. Egynyomókörös és forgóíves szerkezetek. Vákuummegszakítók. Az érintkezök anyaga és kialakítása. A megszakítók alkalmazhatóságának összehasonlítása.

  A korszerü középfeszültségú áramkorlátozó olvadóbiztosítók zárlati müködése, az ív oltása. Termikus és mechanikai igénybevételek.

  A villamos kapcsolókészülékek rendszere. Tokozott kapcsolóberendezések. A készülékek kiválasztásának általános szempontjai.

  Az energiaátalakítás alapelvei az egyes villamos melegfejlesztési eljárásokban.

  Indukciós hevítés. Az induktor-betét rendszer.

  Villamos berendezések. Korszerü tirisztoros tápforrások. Föáramköri vizsgálat. Korszerü tégelyes és csatornás indukciós olvasztókemencék számítógépes méretezése, optimalizálása, a célfüggvény megválasztása.

  Ívhevítés. A nagyáramú ív modellezése. Az áram időfüggvényének számítása.

  Acélgyártó ívkemencék üzemviszonyai. Hálózati visszahatások. A feszültségingadozás, flicker és flickerdózis számítása az ívkemence áramfelvétele alapján. A mértékadó áramingadozás. A meddő teljesítménykompenzálás kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi idószakban: 2 kis zárthelyi feladatot kell sikeresen megírni. (A sikertelen zárthelyik pótlására zárthelyinként egy alkalmat biztosítunk) A félév lezárásához legalább elégséges eredmény szükséges.

  A vizsgaidószakban: szóbeli vizsgát kell tenni. A vizsgaosztályzat kialakítása: l0 kis- és 2 nagykérdésre adott felelet alapján történik.

  Elővizsga nem lesz.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Koller, L.: Ellenállás- és indukciós hevítés. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1421 Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1987. J5-1427. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Zalesszkij, A. M.: A villamos ív. Műszaki Könyvkiadó. 1968.

  Uszov, V.V.: Villamos Érintkezök anyagai. Műszaki Könyvkiadó. 1969.

  Beji Szabó, D.: Indukciós hevítés. Műszaki Könyvkiadó. 1965.

  Kegel;. K.: Villamos hőtechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó 1978.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  NFTB