Elektromágneses kompatibilitás

A tantárgy angol neve: Electromagnetic Compatibility

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Doktori Képzés

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINFD065 1...4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Berta István

t.v. egyetemi tanár

Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.

Dr. Varjú György

t.v. egyetemi tanár

Villamosművek Tsz.

Dr. Zombory László

t.v. egyetemi tanár

Mikrohullámú Hiradástechnika Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A graduális képzés keretében elsajátított ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A számítógépek, a kiterjedt számítógépes hálózatok, folyamatirányító rendszerek, az egyre érzékenyebb elektronikus építőelemek széleskörű elterjedése miatt egyre nagyobb a veszélye annak, hogy túlfeszültségek hatására súlyos anyagi következményekkel járó üzemzavarok, meghibásodások jöhetnek létre. A tantárgy célja olyan ismeretek nyújtása, amelyek segítségével az ilyen jellegű hibák okai felderíthetők és a megfelelő elektomágneses összeférhetőség (EMC) megvalósításával a különböző villamos és elektronikus eszközök zavarmentes működése biztosítható. A tantárgy a speciális, interdiszciplinális területet érintő EMC témakörben megfelelő szintű és korszerű ismereteket nyújt.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezető rész:

? Az EMC témaköre, a legfontosabb EMC fogalmak (szuszceptibilitás, immunitás, emisszió, kompatibilitás stb)

ˇ Az EMC biztosítására használt szintek és tartományok, EMC szabványosítás

ˇ A zavarjelenségek tipusai, forrás szerinti osztályozásuk, és jellemzőik (LFI, LEMP, NEMP, ESD, EMP, RFI)

ESD, LEMP:

? Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD) jelensége. Az elektrosztatikus kisülések káros hatásai, az ellenük való védekezés lehetőségei.

ˇ A villám elektromágneses impulzusa (LEMP), csatolási lehetőségek, a villamos készülékekre gyakorolt hatások.

? A másodlagos villámvédelem, a zónás belső villámvédelem.

ˇ A passzív és az aktív védelmi lehetőségek a belső villámvédelem területén.

ˇ A túlfeszültségek elleni védekezésre szolgáló eszközök (szikraköz, varisztor, védődióda), védelmi kapcsolások, többlépcsős túlfeszültségvédelem.

LFI

ˇ A kisfrekvenciás zavarjelenségek kezelése (az indukáló jellemzők, csatoló jellemzők és indukált jellemzők).

ˇ A kapacitív hatás alapösszefüggése, a létrejövő feszültség, illetve töltőáram meghatározása az indukált vezető jellegzetes állapotaira

ˇ Az induktiv csatolás (földvisszavezetés impedancia) meghatározására szolgáló módszerek.

ˇ A védőtényező és köpenyvédőtényező fogalma, és meghatározása különböző gyakorlati esetekben.

ˇ Szimmetrikus pár modellje, aszimmetria jellemzői.

RFI:

? EMI alapmodelljei. Példák RF EM zavarokra.

ˇ RF zavarok jellemzése. RF EMC általános megközelítési módszerei.

ˇ Rövid dipól távoli terének jellemzése. Energiaáramlás rövid dipól terében.

ˇ Impedanciafogalom antennák terében, kis és nagy impedancia.

ˇ Impedanciafogalom síkhullámokban. Terjedés jó vezetőkben.

? Reflexió, többszörös reflexió, transzmisszió. Abszorbeáló rétegek tervezése.

ˇ Árnyékoló rétegek ideális esetben. Az árnyékolás gyakorlati szempontjai.

ˇ Apertúrák. Kábelek és csatlakozók.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 3 óra előadás + 1 óra laboratóriumi gyakorlat (mérés)

10. Követelmények

A félév lezárása vizsgával történik.

a) Követelmények a szorgalmi időszakban:

- Részvétel minden laboratóriumi gyakorlaton

- Egy házi feladat elfogadható szintű elkészítése. A házi feladat javasolt kiadása a 4. héten, beadása az utolsó héten esedékes. Értékelése: elfogadható vagy nem, osztályzat nincs. Nem elfogadható vagy a szorgalmi időszak végéig be nem adott feladat esetén a következmények a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.

- Javasolt idegen nyelvismeret: angol és/vagy német

- Elővizsgára az előírt kötelezettségek (házi feladat, laboratóriumi gyakorlatok) teljesítése esetén van lehetőség.

b) A vizsgaidőszakban:írásbeli vizsga.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:

Horváth Tibor: Épületek villámvédelme (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1993.)

Peter Panzer: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.)

Horváth - Berta - Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

Ch. Christopoulos: Principles and techniques of electromagnetic compatibility (CRC Press 1995)

Ajánlott irodalom:

Adolf J.Schwab: Elektromagnetische Verträglichkeit (Springer Verlag, Berlin, 1991.)

CCITT: Calculation of induced voltages and currents in practical cases (ITU, Directives, Vol II, 1989.)

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Szedenik Norbert

egyetemi adjunktus

Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.