Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromágneses kompatibilitás

  A tantárgy angol neve: Electromagnetic Compatibility

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Doktori Képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINFD065 1...4 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Berta István

  t.v. egyetemi tanár

  Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.

  Dr. Varjú György

  t.v. egyetemi tanár

  Villamosművek Tsz.

  Dr. Zombory László

  t.v. egyetemi tanár

  Mikrohullámú Hiradástechnika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A graduális képzés keretében elsajátított ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógépek, a kiterjedt számítógépes hálózatok, folyamatirányító rendszerek, az egyre érzékenyebb elektronikus építőelemek széleskörű elterjedése miatt egyre nagyobb a veszélye annak, hogy túlfeszültségek hatására súlyos anyagi következményekkel járó üzemzavarok, meghibásodások jöhetnek létre. A tantárgy célja olyan ismeretek nyújtása, amelyek segítségével az ilyen jellegű hibák okai felderíthetők és a megfelelő elektomágneses összeférhetőség (EMC) megvalósításával a különböző villamos és elektronikus eszközök zavarmentes működése biztosítható. A tantárgy a speciális, interdiszciplinális területet érintő EMC témakörben megfelelő szintű és korszerű ismereteket nyújt.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezető rész:

  ? Az EMC témaköre, a legfontosabb EMC fogalmak (szuszceptibilitás, immunitás, emisszió, kompatibilitás stb)

  ˇ Az EMC biztosítására használt szintek és tartományok, EMC szabványosítás

  ˇ A zavarjelenségek tipusai, forrás szerinti osztályozásuk, és jellemzőik (LFI, LEMP, NEMP, ESD, EMP, RFI)

  ESD, LEMP:

  ? Az elektrosztatikus feltöltődés és az elektrosztatikus kisülés (ESD) jelensége. Az elektrosztatikus kisülések káros hatásai, az ellenük való védekezés lehetőségei.

  ˇ A villám elektromágneses impulzusa (LEMP), csatolási lehetőségek, a villamos készülékekre gyakorolt hatások.

  ? A másodlagos villámvédelem, a zónás belső villámvédelem.

  ˇ A passzív és az aktív védelmi lehetőségek a belső villámvédelem területén.

  ˇ A túlfeszültségek elleni védekezésre szolgáló eszközök (szikraköz, varisztor, védődióda), védelmi kapcsolások, többlépcsős túlfeszültségvédelem.

  LFI

  ˇ A kisfrekvenciás zavarjelenségek kezelése (az indukáló jellemzők, csatoló jellemzők és indukált jellemzők).

  ˇ A kapacitív hatás alapösszefüggése, a létrejövő feszültség, illetve töltőáram meghatározása az indukált vezető jellegzetes állapotaira

  ˇ Az induktiv csatolás (földvisszavezetés impedancia) meghatározására szolgáló módszerek.

  ˇ A védőtényező és köpenyvédőtényező fogalma, és meghatározása különböző gyakorlati esetekben.

  ˇ Szimmetrikus pár modellje, aszimmetria jellemzői.

  RFI:

  ? EMI alapmodelljei. Példák RF EM zavarokra.

  ˇ RF zavarok jellemzése. RF EMC általános megközelítési módszerei.

  ˇ Rövid dipól távoli terének jellemzése. Energiaáramlás rövid dipól terében.

  ˇ Impedanciafogalom antennák terében, kis és nagy impedancia.

  ˇ Impedanciafogalom síkhullámokban. Terjedés jó vezetőkben.

  ? Reflexió, többszörös reflexió, transzmisszió. Abszorbeáló rétegek tervezése.

  ˇ Árnyékoló rétegek ideális esetben. Az árnyékolás gyakorlati szempontjai.

  ˇ Apertúrák. Kábelek és csatlakozók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 3 óra előadás + 1 óra laboratóriumi gyakorlat (mérés)

  10. Követelmények

  A félév lezárása vizsgával történik.

  a) Követelmények a szorgalmi időszakban:

  - Részvétel minden laboratóriumi gyakorlaton

  - Egy házi feladat elfogadható szintű elkészítése. A házi feladat javasolt kiadása a 4. héten, beadása az utolsó héten esedékes. Értékelése: elfogadható vagy nem, osztályzat nincs. Nem elfogadható vagy a szorgalmi időszak végéig be nem adott feladat esetén a következmények a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.

  - Javasolt idegen nyelvismeret: angol és/vagy német

  - Elővizsgára az előírt kötelezettségek (házi feladat, laboratóriumi gyakorlatok) teljesítése esetén van lehetőség.

  b) A vizsgaidőszakban:írásbeli vizsga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  Horváth Tibor: Épületek villámvédelme (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1993.)

  Peter Panzer: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.)

  Horváth - Berta - Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

  Ch. Christopoulos: Principles and techniques of electromagnetic compatibility (CRC Press 1995)

  Ajánlott irodalom:

  Adolf J.Schwab: Elektromagnetische Verträglichkeit (Springer Verlag, Berlin, 1991.)

  CCITT: Calculation of induced voltages and currents in practical cases (ITU, Directives, Vol II, 1989.)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szedenik Norbert

  egyetemi adjunktus

  Nagyfeszültségű Technika és Ber. Tsz.