A villamosság élettani hatásai

A tantárgy angol neve: Biological Effects of Electricity

Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINFD034   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET, NTB cs.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Előtanulmányként a Matematika szigorlati tárgycsoport és a Fizika ismerete szükséges.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel, akik korábban kreditpontot szereztek a VINF3VEH tantárgyból, illetve kreditpontot szereztek vagy felvették a VIVEAV07 tantárgyat.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy az elektromágneses környezetvédelem tématerületen belül a villamos, a mágneses és az elektromágneses erőtereknek az élőlényekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Különös figyelmet fordít a nem ionozáló elektromágneses sugárzásoknak az emberi szervezetre kifejtett – esetenként káros, vagy veszélyes – hatásaira. Megismerteti a hallgatókat a kisfrekvenciás villamos és mágneses erőtereknek, valamint a nagyfrekvenciás elektromágneses erőtereknek az élettani hatásaival, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. Áttekinti az embert érő elektrosztatikus kisülések, valamint a villámcsapások jellegzetes következményeit, de bemutatja az ipari áramütések jellegzetes vonásait is. Cél a témával kapcsolatos tudományterületek legújabb tudományos eredményei alapján átfogó kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából korszerű áttekintést nyújtani a jelenlegi nemzetközi szabályozás (szabványok, ajánlások) területéről, és azok legfontosabb tendenciáiról.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az elektromágneses környezetvédelem legfontosabb fejezeteinek áttekintése. Az elektromágneses kompatibilitás és az élettani hatások összefüggése.

A nem ionozáló elektromágneses sugárzások áttekintése. A frekvencia szerepe.

A nagy- és középfeszültségű távvezetékek környezetében kialakuló villamos és mágneses erőterek számítása, az erőterek térbeli eloszlása és ennek változásai a vezeték paramétereinek függvényében.

A kisfeszültségű energiaellátó rendszerek közelében fellépő mágneses erőterek hatásai. A védekezés elvi és gyakorlati megoldásai.

A lakásokban és a munkahelyeken működő villamos készülékek és berendezésk által létrehozott erőterek.

Az élő szervezetben folyó villamos áram élettani hatásai. Az áramütés következményei. Biológiai határértékek. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe a biológiai hatásokban. Védekezés a villamos áram káros élettani hatásai ellen. Az érintésvédelem alapjai, különös tekintettel a lakóhely és a gyógyászati intézmények speciális problémáira.

A villamos és mágneses erőterek altal az élő szervezetben okozott hatások. A fellépő áramok és a biológiai áramok összehasonlítása. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel az erőterek hatásának vizsgálata céljából. Epidemiológiai, statisztikai vizsgálatok és ezek eredményei, problémái. Az erőterek közvetett hatásai fémtárgyak megérintésekor. A biológiai határértékek és az erőtérből származó hatások összevetése.

A nemzetközi szervezetek és különböző államok által megállapított, megengedhető értékek.

A sugárzások illetve erőterek mérésének alapjai és eszközei. A mérőműszerek használatának bemutatása. Méréstechnikai problémák.

Különleges villamos igénybevételek. A természetben állandóan ható villamos és mágneses erőterek és sugárzások. A villámcsapás és az elektrosztatikus feltöltődések biológiai hatásai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

1 házi feladat elkészítése.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

- részvétel az előadások legalább 50%-án

  • eredményesen elkészített házi feladat
  • a korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes
  1. A vizsgaidőszakban:

A vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése

A félév lezérásának módja: írásbeli és szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat a vizsgaidőszakban különeljárásí díj ellenében adható be a vizsgaidőszak 3. hetének végéig.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyezetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszéki honlapon elérhető.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

20

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET, NTB cs.

Dr. Horváth Tibor

egyetemi tanár

VET, NTB cs.