Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A villamosság élettani hatásai

  A tantárgy angol neve: Biological Effects of Electricity

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. április 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINFD034   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET, NTB cs.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Előtanulmányként a Matematika szigorlati tárgycsoport és a Fizika ismerete szükséges.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel, akik korábban kreditpontot szereztek a VINF3VEH tantárgyból, illetve kreditpontot szereztek vagy felvették a VIVEAV07 tantárgyat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az elektromágneses környezetvédelem tématerületen belül a villamos, a mágneses és az elektromágneses erőtereknek az élőlényekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Különös figyelmet fordít a nem ionozáló elektromágneses sugárzásoknak az emberi szervezetre kifejtett – esetenként káros, vagy veszélyes – hatásaira. Megismerteti a hallgatókat a kisfrekvenciás villamos és mágneses erőtereknek, valamint a nagyfrekvenciás elektromágneses erőtereknek az élettani hatásaival, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. Áttekinti az embert érő elektrosztatikus kisülések, valamint a villámcsapások jellegzetes következményeit, de bemutatja az ipari áramütések jellegzetes vonásait is. Cél a témával kapcsolatos tudományterületek legújabb tudományos eredményei alapján átfogó kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából korszerű áttekintést nyújtani a jelenlegi nemzetközi szabályozás (szabványok, ajánlások) területéről, és azok legfontosabb tendenciáiról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektromágneses környezetvédelem legfontosabb fejezeteinek áttekintése. Az elektromágneses kompatibilitás és az élettani hatások összefüggése.

  A nem ionozáló elektromágneses sugárzások áttekintése. A frekvencia szerepe.

  A nagy- és középfeszültségű távvezetékek környezetében kialakuló villamos és mágneses erőterek számítása, az erőterek térbeli eloszlása és ennek változásai a vezeték paramétereinek függvényében.

  A kisfeszültségű energiaellátó rendszerek közelében fellépő mágneses erőterek hatásai. A védekezés elvi és gyakorlati megoldásai.

  A lakásokban és a munkahelyeken működő villamos készülékek és berendezésk által létrehozott erőterek.

  Az élő szervezetben folyó villamos áram élettani hatásai. Az áramütés következményei. Biológiai határértékek. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe a biológiai hatásokban. Védekezés a villamos áram káros élettani hatásai ellen. Az érintésvédelem alapjai, különös tekintettel a lakóhely és a gyógyászati intézmények speciális problémáira.

  A villamos és mágneses erőterek altal az élő szervezetben okozott hatások. A fellépő áramok és a biológiai áramok összehasonlítása. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel az erőterek hatásának vizsgálata céljából. Epidemiológiai, statisztikai vizsgálatok és ezek eredményei, problémái. Az erőterek közvetett hatásai fémtárgyak megérintésekor. A biológiai határértékek és az erőtérből származó hatások összevetése.

  A nemzetközi szervezetek és különböző államok által megállapított, megengedhető értékek.

  A sugárzások illetve erőterek mérésének alapjai és eszközei. A mérőműszerek használatának bemutatása. Méréstechnikai problémák.

  Különleges villamos igénybevételek. A természetben állandóan ható villamos és mágneses erőterek és sugárzások. A villámcsapás és az elektrosztatikus feltöltődések biológiai hatásai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  1 házi feladat elkészítése.

  Az aláírás megszerzésének feltétele:

  - részvétel az előadások legalább 50%-án

  • eredményesen elkészített házi feladat
  • a korábbi félévekben megszerzett aláírás érvényes
  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése

  A félév lezérásának módja: írásbeli és szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszakban különeljárásí díj ellenében adható be a vizsgaidőszak 3. hetének végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyezetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki honlapon elérhető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET, NTB cs.

  Dr. Horváth Tibor

  egyetemi tanár

  VET, NTB cs.