Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villámvédelem

  A tantárgy angol neve: Lightning Protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF9063 6-9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Tibor

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  egyetemi tanár

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika
  Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika–Fizika–alapozó szaktárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villám fizikai tulajdonságainak valamint a villámvédelem alapjainak megismertetése, különös tekintettel a lakó- és ipari épületek, a tűz- és robbanásveszélyes létesítmé-nyek, továbbá a villamos energetikai valamint az elektronikus berendezések védelmére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A zivatarok keletkezésének meteorológiai jelenségei. A zivatarfelhő termodinamikai felépítése. Villamos töltések keletkezése és elhelyezkedése. A zivatarok és a villámcsapások időbeli és területi eloszlása. Villámsűrűség és gyakoriság.
  A villám kialakulása: az előkisülés, az ellenkisülés és a főkisülés tulajdonságai. A villámparaméterek gyakorisági eloszlása. Különleges villámjelenségek: gömbvillám, gyöngysorvillám, derült égből lecsapó villám, stb.
  A villám káros hatásai. Hőhatás és rombolások keletkezése és következményei fémben, kőben, fában, stb. A villámcsatorna által létrehozott villamos és mágneses erőterek. A kisugárzott elektromágneses hullámok nagysága és frekvenciája.
  A villámvédelem alapelvei. A védett tér és a becsapási valószínűség ellentmondása. A becsapási pont helyének meghatározása és valószínűsége. Az elfogadható kockázat elve és a kockázat becslése. Számítógép alkalmazásának lehetőségei.
  Az épületek és egyéb építmények villámvédelmének magyar és nemzetközi szabványai. Az épületek veszélyességéhez (pl. nagyszámú ember veszélyeztetése, tűz- és robbanásveszély) igazodó védelmi fokozatok. Az épületben levő villamos, elektronikus, távközlési, adatátviteli és számítástechnikai berendezések belső villámvédelme.
  A villámvédelem gyakorlati megoldása. Lakóépületek: családi ház, társasház, üdülő, villám-védelme. Közösségi épületek: színház, mozi, sportcsarnok, iskola, kórház, áruház problémái. Múzeum, levéltár, könyvtár és műemlék villámvédelme. A villámhárító kialakí-tásának esztétikai kérdései. Vegyipari létesítmények különleges problémái.
  Belső villámvédelem, azaz védekezés a villámcsapás másodlagos hatásai ellen. Túlfeszültség keletkezése. A villám továbbvezetése a televízió antennakábel, a telefon, a távmérő és távműködtető rendszer vagy a számítógépi adathálózat útján. Indukált feszültség a becsapástól távolabb eső helyeken. Elektronikus berendezések töblépcsős védelme. A védelem eszközei, szikraköz, varisztor, szupresszor dióda, stb.
  A gyakorlati foglalkozás tematikája: A felfogók védőhatására vonatkozó, nagyfeszültségű modelkisérlet és az áramimpulzus hatása elektronikus áramkörben keletkező jelenségek vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadás, + nagyfeszültségű laboratóriumi gyakorlat két alkalommal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A foglalkozásokon való részvétel; Félévközi házi feladat elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel;

  c. Elővizsga: A utolsó előadás időpontjában.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a vizsgaidőszakban különeljárásí díj ellenében adható be a vizsgaidőszak 3. hetének végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásjegyzeteken és a tanszéki multimédiás oktatási anyagok mellett az alábbiak:

  Horváth T.: Épületek villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

  Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

  Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997

  Panzer,P.: Elektronikus készülékek túlfeszültség- és zavarfeszültség-védelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

  Villámvédelem (MSZ 274). Szabványkiadó, 1990. A magyar szabványok magyarázatos kiadása.

  Horváth T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve. Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Budapest, 1997.

  Horváth T.: Villámvédelem. Oktató - szemléltető számítógépi program (diszken). 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Tibor

  egyetemi tanár

  VET, NTB cs.