Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatika Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF4333 8 0/0/6/f 8 2/3
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kiss István

egyetemi tanársegéd

NTBT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika, nagyfeszültségű technika, kapcsolási folyamatok, fizika. Témától függően: villámvédelem, épületinformatika, EMC, világítástechnika, számítástechnika.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen belüli elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzési képesség kifejlesztésére.

A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tematika szervesen illeszkedik a Nagyfeszültségű Technika És Berendezések Tanszék aktuális kutatási területeihez.

Tématerületek:

A választható témák a tanszéki kutatási és fejlesztési területeihez kapcsolódó szakterületeket érintik: nagyfeszültségű technika és berendezések, villámvédelem, elektrosztatika, EMC szigeteléstechnika, épületinformatika, világítástechnika, számítástechnika.

Fő irányok:

a) Nagyfeszültségű készülékek és berendezések számítógépes modellezése.

b) Elektrotechnikai környezetvédelem, ipari elektrosztatika.

c) Elektromágneses kompatibilitás, túlfeszültségvédelem, villámvédelem.

d) Szigeteléstechnikai vizsgálatok, szigetelőanyagokban lejátszódó folyamatok modellezése.

e) Épületinformatikai rendszerek.

f) Világítástechnikai méretezések.

g) Multimédiás oktatási anyagok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum háromfős csoportokban a témavezető irányításával, heti 2x3 órában.

10. Követelmények

a./ A szorgalmi időszakban:

- a konzultációkon való rendszeres részvétel;

- a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

- az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása az időszak utolsó napjáig;

- a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

b./ A vizsgaidőszakban:

- az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség, az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszék írja be a leckekönyvbe

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kiss István

egyetemi tanársegéd

NTBT