Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF4333 8 0/0/6/f 8 2/3
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kiss István

  egyetemi tanársegéd

  NTBT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, nagyfeszültségű technika, kapcsolási folyamatok, fizika. Témától függően: villámvédelem, épületinformatika, EMC, világítástechnika, számítástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az önálló laboratórium lehetőséget ad az ismereteknek egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen belüli elmélyítésére és az önálló mérnöki munkavégzési képesség kifejlesztésére.

  A színvonalasan kidolgozott témák alapul szolgálhatnak diplomaterv készítésére, tudományos diákköri munkához, alapítványi pályázatokon, külföldi egyetemek részképzésén és külföldi tanulmányutakhoz való részvételre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tematika szervesen illeszkedik a Nagyfeszültségű Technika És Berendezések Tanszék aktuális kutatási területeihez.

  Tématerületek:

  A választható témák a tanszéki kutatási és fejlesztési területeihez kapcsolódó szakterületeket érintik: nagyfeszültségű technika és berendezések, villámvédelem, elektrosztatika, EMC szigeteléstechnika, épületinformatika, világítástechnika, számítástechnika.

  Fő irányok:

  a) Nagyfeszültségű készülékek és berendezések számítógépes modellezése.

  b) Elektrotechnikai környezetvédelem, ipari elektrosztatika.

  c) Elektromágneses kompatibilitás, túlfeszültségvédelem, villámvédelem.

  d) Szigeteléstechnikai vizsgálatok, szigetelőanyagokban lejátszódó folyamatok modellezése.

  e) Épületinformatikai rendszerek.

  f) Világítástechnikai méretezések.

  g) Multimédiás oktatási anyagok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Konzultáció és önálló laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy maximum háromfős csoportokban a témavezető irányításával, heti 2x3 órában.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - a konzultációkon való rendszeres részvétel;

  - a félév elején kitűzött részfeladatok elfogadható szinten való kidolgozása;

  - az elvégzett munka írásbeli dokumentációjának (kb. 10 oldal) benyújtása az időszak utolsó napjáig;

  - a félévet záró beszámoló konferencián kb. 20 perces előadás keretében az elért eredmények színvonalas bemutatása.

  A félévközi követelmény osztályzat megállapítása: a félév során végzett munka mennyisége és minősége, a beadott dokumentáció és a félév végi beszámoló színvonala alapján.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - az osztályzat utólagos megszerzésére nincs lehetőség, az osztályzatot az önálló labor feladatot kiadó tanszék írja be a leckekönyvbe

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témához illeszkedő, a témavezető által egyedileg kijelölt, valamint az önállóan kiválasztott szakirodalom.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kiss István

  egyetemi tanársegéd

  NTBT