Laboratórium II. (Villamosenergia-rendszerek)

A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Electrical Power Systems)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Villamosenergia-Rendszerek

Szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF4038 7. 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elsősorban a Villamos energetika, a Nagyfeszültségű technika és berendezések, Villamos energia átvitel

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Legalább 6 szemeszter teljesítése.

7. A tantárgy célkitűzése

A Nagyfeszültségű technika és berendezések és a Villamos energia átvitel c. tárgyban elsajátított ismeretek elmélyítése, gyakorlati bemutatása

8. A tantárgy részletes tematikája

Veszteségi tényező mérése 3ó

Visszatérő feszültség mérése 3 ó

Transzformátor tekercs lökőfeszültség eloszlása 1 ó

Részletörés mérés 3 ó

Egyenáramú ív vizsgálata 3 ó

Váltakozóáramú ív vizsgálata 3 ó

Olvadóbiztosítók és kismegszakítók vizsgálata 4 ó

Szimmetrikus összetevők mérése 4 ó

Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen 4 ó

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratóriumi mérés

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a méréseken való részvétel, elfogadott jegyzőkönyvek.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki mérési segédletek

Dr. Madarász Gy.: Kapcsolási folyamatok. Tankönyvkiadó. J5 - 1050

Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

Horváth-László-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fodor István

egyetemi adjunktus

Nagyfesz. Techn. és Berend. Tsz.

Dr. Kiss Lajos

egyetemi docens

Villamos Művek Tsz.