Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Villamosenergia-rendszerek)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Electrical Power Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Villamosenergia-Rendszerek

  Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF4038 7. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elsősorban a Villamos energetika, a Nagyfeszültségű technika és berendezések, Villamos energia átvitel

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Legalább 6 szemeszter teljesítése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Nagyfeszültségű technika és berendezések és a Villamos energia átvitel c. tárgyban elsajátított ismeretek elmélyítése, gyakorlati bemutatása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Veszteségi tényező mérése 3ó

  Visszatérő feszültség mérése 3 ó

  Transzformátor tekercs lökőfeszültség eloszlása 1 ó

  Részletörés mérés 3 ó

  Egyenáramú ív vizsgálata 3 ó

  Váltakozóáramú ív vizsgálata 3 ó

  Olvadóbiztosítók és kismegszakítók vizsgálata 4 ó

  Szimmetrikus összetevők mérése 4 ó

  Teljesítményáramlás vizsgálata számítógépen 4 ó

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi mérés

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a méréseken való részvétel, elfogadott jegyzőkönyvek.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki mérési segédletek

  Dr. Madarász Gy.: Kapcsolási folyamatok. Tankönyvkiadó. J5 - 1050

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  Horváth-László-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fodor István

  egyetemi adjunktus

  Nagyfesz. Techn. és Berend. Tsz.

  Dr. Kiss Lajos

  egyetemi docens

  Villamos Művek Tsz.