Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos készülékek és hálózatok

  A tantárgy angol neve: Electrical Devices and Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. február 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

   Energiaátalakító rendszerek szakirány

   

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF4001 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kiss István

  docens

  VET, Nagyfesz.Techn.és Berend. cs.

  dr. Czira Zsuzsanna

  adjunktus

  VET, Villamos Művek és K. cs.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek, Elektronika, Méréstechnika, Villamosenergetika.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A főszakirány legalább 6 szemeszterének teljesítése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások kapcsolókészülékeivel, berendezéseivel; ipari és fogyasztói hálózatok struktúrájával; hálózati hibákkal, aszimmetriákkal és csillagpont kezeléssel; villamos gépek és transzformátorok védelmeivel, hálózati automatikáival.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Összefoglalás a teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások működtetésére szolgáló kapcsolókészülékekről.
  • Olvadóbiztosítók és kismegszakítók jellemzői, felépítése és kiválasztása. Túlterhelés és zárlatvédelem, áramkorlátozás, I2t jelleggörbék, szelektív védelmi rendszer felépítése.
  • Kapcsolók, kontaktorok, kontaktor-kombinációk és motorvédők jellemzői, felépítése és kiválasztása. Alkalmazási csoportok. Motorvédelem: áramvédelem, hőmérsékletvédelem, elektronikus védelem, komplex védelmi rendszer (monitoring).
  • Mozgó alkatrész nélküli félvezetős kapcsolókészülékek felépítése, védelme és kiválasztása. Alkalmazásuk motorok kapcsolására.
  • Solid State Relay (SSR), azaz szilárdtest relék jellemzői, felépítése és alkalmazása egy- és háromfázisú motorok működtetésére.
  • Egyen- és váltakozóáramú elektromágnesek alkalmazási kérdései.
  • Villamos berendezések túlfeszültségvédelme, érintésvédelme.
  • A villamosenergia-rendszer struktúrája. Hálózatképek, feszültségszintek, transzformátorok, csillagpont kialakítások.
  • Helyettesítő kapcsolások kialakítása, többfeszültségszintű hálózatok számítási módszerei redukciókkal.
  • Feszültségesés számítás. Feszültségszabályozás eszközei.
  • Hálózati hibák, aszimmetriák. A szimmetrikus összetevők alkalmazása aszimmetrikus állapotok (zárlatok, szakadások, aszimmetrikus terhelések) számítására.
  • A zárlatérzékelés alapjai. Túláramok, feszültségváltozások a zárlatok hatására.
  • A hálózati védelmek szerepe, fajtái, felépítésük. A védelmekkel szemben támasztott követelmények.
  • Mintahálózatra kétlépcsős túláramvédelem és távolsági védelem beállítás számítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, bemutató mérés.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • jelenlét az előadásokon a TVSZ előírásai szerint,
  • két nagy ZH megírása kb. a 6.-7. és a 12.-13. héten.

  Vizsgára bocsátás feltétele: 2,00 eredményű ZH vagy PZH.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli korrekciós lehetőséggel.

  A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2) vizsgajegy.

  c. Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek Egy közös összevont PZH (aki nem írta meg, vagy elégtelen ZH-t vagy ZH-kat írt)
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. Nívódíjas egyetemi jegyzet, J5-1309.
  • Kecskés, G.- Kugler, Gy.-Madarász, Gy.-Szandtner,K.: Villamos készülékek szerkesztése és üzeme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
  • Néveri, I. főszerk.: Villamos kapcsolókészülékek kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
  • Geszti,P.O.: Villamosenergia-rendszerek I.-III.. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983-84-85. TK 44445/I.-III..
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szandtner Károly

  adjunktus

  VET, Nagyfesz.Techn.és Berend. cs.

  dr. Czira Zsuzsanna

  adjunktus

  VET, Villamos Művek és K. cs.