A villamosság élettani hatásai

A tantárgy angol neve: Biological Effects of Electricity

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF3VEH   4/0/0/v 6 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

egyetemi tanár

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Dr Horváth Tibor

erof. emeritus

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Dr Koller László

egyetemi docens

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Tamus ádám

egy. tanársegéd

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Előtanulmányként a Matematika szigorlati tárgycsoport és a Fizika ismerete szükséges.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Az ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzások, valamint a kis frekvenciás villamos és mágneses erőterek fizikai tulajdonságainak és élettani hatásainak megismertetése, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. A jelenlegi tudományos ismereteken alapuló kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az ionozó rádioaktív és röntgen sugárzás, a hőhatást okozó, nem ionozó elektromágneses sugárzások szétválasztása az ilyen hatásokat nem okozó kis frekvenciájú villamos és mágneses erőterektől. A frekvencia szerepe. A nagyfeszültségű távvezetékek környezetében kialakuló villamos és mágneses erőterek számítása, az erőterek térbeli eloszlása és ennek változásai a vezeték paramétereinek függvényében. A lakásokban és a munkahelyeken keletkező erőterek.

Az élő szervezetben folyó villamos áram élettani hatásai. Az áramütés következményei. Biológiai határértékek. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe a biológiai hatásokban. Védekezés a villamos áram káros élettani hatásai ellen. Az érintésvédelem alapjai, különös tekintettel a lakóhely és a gyógyászati intézmények speciális problémáira.

A villamos és mágneses erőterek altal az élő szervezetben okozott hatások. Az így létrejövő áramok és a biológiai áramok összehasonlítása. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel az erőterek hatásának vizsgálata céljából. Epidemiológiai, statisztikai vizsgálatok és ezek eredményei, problémái. Az erőterek közvetett hatásai fémtárgyak megérintésekor. A biológiai határértékek és az erőtérből származó hatások összevetése. A nemzetközi szervezetek és különböző államok által megállapított, megengedhető értékek.

A sugárzások illetve erőterek mérésének alapjai és eszközei. A mérőműszerek használatának bemutatása. Méréstechnikai problémák.

Különleges villamos igénybevételek. A természetben állandóan ható villamos és mágneses erőterek és sugárzások. A villámcsapás és az elektrosztatikus feltöltődések biológiai hatásai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Az előadásokon és való részvétel a TVSZ-ben előírtak szerint

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

11. Pótlási lehetőségek

A kari TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

egyetemi tanár

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Dr Horváth Tibor

erof. emeritus

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Dr Koller László

egyetemi docens

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

Tamus ádám

egy. tanársegéd

BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..