Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A villamosság élettani hatásai

  A tantárgy angol neve: Biological Effects of Electricity

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF3VEH   4/0/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Dr Horváth Tibor

  erof. emeritus

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Dr Koller László

  egyetemi docens

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Tamus ádám

  egy. tanársegéd

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Előtanulmányként a Matematika szigorlati tárgycsoport és a Fizika ismerete szükséges.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzások, valamint a kis frekvenciás villamos és mágneses erőterek fizikai tulajdonságainak és élettani hatásainak megismertetése, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. A jelenlegi tudományos ismereteken alapuló kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az ionozó rádioaktív és röntgen sugárzás, a hőhatást okozó, nem ionozó elektromágneses sugárzások szétválasztása az ilyen hatásokat nem okozó kis frekvenciájú villamos és mágneses erőterektől. A frekvencia szerepe. A nagyfeszültségű távvezetékek környezetében kialakuló villamos és mágneses erőterek számítása, az erőterek térbeli eloszlása és ennek változásai a vezeték paramétereinek függvényében. A lakásokban és a munkahelyeken keletkező erőterek.

  Az élő szervezetben folyó villamos áram élettani hatásai. Az áramütés következményei. Biológiai határértékek. Az áramerősség, a frekvencia és az idő szerepe a biológiai hatásokban. Védekezés a villamos áram káros élettani hatásai ellen. Az érintésvédelem alapjai, különös tekintettel a lakóhely és a gyógyászati intézmények speciális problémáira.

  A villamos és mágneses erőterek altal az élő szervezetben okozott hatások. Az így létrejövő áramok és a biológiai áramok összehasonlítása. Laboratóriumi kísérletek állatokkal és emberekkel az erőterek hatásának vizsgálata céljából. Epidemiológiai, statisztikai vizsgálatok és ezek eredményei, problémái. Az erőterek közvetett hatásai fémtárgyak megérintésekor. A biológiai határértékek és az erőtérből származó hatások összevetése. A nemzetközi szervezetek és különböző államok által megállapított, megengedhető értékek.

  A sugárzások illetve erőterek mérésének alapjai és eszközei. A mérőműszerek használatának bemutatása. Méréstechnikai problémák.

  Különleges villamos igénybevételek. A természetben állandóan ható villamos és mágneses erőterek és sugárzások. A villámcsapás és az elektrosztatikus feltöltődések biológiai hatásai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az előadásokon és való részvétel a TVSZ-ben előírtak szerint

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

  11. Pótlási lehetőségek

  A kari TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Dr Horváth Tibor

  erof. emeritus

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Dr Koller László

  egyetemi docens

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..

  Tamus ádám

  egy. tanársegéd

  BME VET Nagyfesz. Technika és Berend. Csop..