Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika

A tantárgy angol neve: High Voltage and Insulation Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Paksi képzésébe beoktatás

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF0126   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Fodor István

egy. adjunktus

Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

energetika, anyagtudomány, villamos és mágneses terek, áramkörszámítás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

a megelőző szemeszterek szaktárgyai.

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatóságot a szigetelésekben fellépő villamos jelenségekkel, szigetelések igénybevételeivel, felépítésével és vizsgálatával,

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamos tér hatására fellépő folyamatok a szigetelőanyagokban: vezetés, polarizáció, átütés, átívelés, részleges letörések, treeing. A külső körülmények (hőmérséklet, elektróda geometria, stb.) hatása a fenti folyamatokra. A villamos szilárdság idő és igénybevétel függése, villamos élettartam.

A villamos szigetelések feladatai és az ebből eredő igénybevételek.

A villamos szigetelések nem villamos igénybevételei. Mechanikai és környezeti igénybevételek, nedvesség hatása, hőigénybevétel. Szigetelések öregedése, termikus élettartam.

A szigetelések villamos igénybevételei, az igénybevételek eredete, kapcsolata a névleges feszültséggel. A villamos szigetelések koordinálása.

A villamos szigetelések felépítése, megbízhatósága és gazdaságossága. A villamos szigetelőanyagok tulsajdonságainak áttekintése, alkalmazási területek. Távvezetéki szigetelők, átvezető szigetelők, vezetékek és kábelek és szerelvényeik, kondenzátorok, (nagy) forgógépek, transzformátorok és mérőváltók, villamos készülékek és berendezések szigetelésének felépítése.

A villamos szigetelések vizsgálata. Nagyfeszültségű méréstechnika alapjai, különleges mérési eljárások, feszültségpróbák, részleges letörések vizsgálata, szigetelés-diagnosztikai eljárások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

A félév lezárásának módja: félévközi számonkérés, aláírás

a./ Szorgalmi időszakban: jelenlét az előadásokon a TVSz előírásai szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

Horváth-László-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Fodor István

egy. adjunktus

Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék

dr.Woynarovich Gábor

egy. adjunktus

Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék