Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika

  A tantárgy angol neve: High Voltage and Insulation Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Paksi képzésébe beoktatás

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0126   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Fodor István

  egy. adjunktus

  Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  energetika, anyagtudomány, villamos és mágneses terek, áramkörszámítás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a megelőző szemeszterek szaktárgyai.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a szigetelésekben fellépő villamos jelenségekkel, szigetelések igénybevételeivel, felépítésével és vizsgálatával,

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos tér hatására fellépő folyamatok a szigetelőanyagokban: vezetés, polarizáció, átütés, átívelés, részleges letörések, treeing. A külső körülmények (hőmérséklet, elektróda geometria, stb.) hatása a fenti folyamatokra. A villamos szilárdság idő és igénybevétel függése, villamos élettartam.

  A villamos szigetelések feladatai és az ebből eredő igénybevételek.

  A villamos szigetelések nem villamos igénybevételei. Mechanikai és környezeti igénybevételek, nedvesség hatása, hőigénybevétel. Szigetelések öregedése, termikus élettartam.

  A szigetelések villamos igénybevételei, az igénybevételek eredete, kapcsolata a névleges feszültséggel. A villamos szigetelések koordinálása.

  A villamos szigetelések felépítése, megbízhatósága és gazdaságossága. A villamos szigetelőanyagok tulsajdonságainak áttekintése, alkalmazási területek. Távvezetéki szigetelők, átvezető szigetelők, vezetékek és kábelek és szerelvényeik, kondenzátorok, (nagy) forgógépek, transzformátorok és mérőváltók, villamos készülékek és berendezések szigetelésének felépítése.

  A villamos szigetelések vizsgálata. Nagyfeszültségű méréstechnika alapjai, különleges mérési eljárások, feszültségpróbák, részleges letörések vizsgálata, szigetelés-diagnosztikai eljárások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: félévközi számonkérés, aláírás

  a./ Szorgalmi időszakban: jelenlét az előadásokon a TVSz előírásai szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  Horváth-László-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Fodor István

  egy. adjunktus

  Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék

  dr.Woynarovich Gábor

  egy. adjunktus

  Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék