Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos berendezések II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Equipment II

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar beoktatás

  Energetikus képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0006 7 2+0+0 v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnikai alapismeretek. Váltakozóáramú hálózatok. Elektromágneses terek, áramkiszorítási modellek. Elektromágneses hullámok, csőtápvonalak, üregrezonátorok. Hőátviteli módok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamosságtan, Műszaki hőtan I. és II., Elektrotechnika.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat az erősáramú villamos berendezések közül a villamos melegfejlesztő berendezések valamint készülékek szerkezeti felépítésével és a működésükkel kapcsolatos fizikai folyamatokkal, energiaátalakítási alapelvekkel. Ezáltal a hallgatók alkalmassá válnak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos és gazdaságos villamosenergia-ellátásának lényeges elemeit képező villamos melegfejlesztő berendezések tervezésében, megvalósításában és üzemeltetésében való közreműködésre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Ellenállásfűtés. Az energiaátalakítás alapjai közvetlen és közvetett ellenállásfűtéskor. Szilárd anyagok és elektrolítek hevítése. Közvetett ellenállásfűtésűi ipari kemencék, melegfejlesztő készülékek és berendezések.

  Indukciós hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Alkalmazások: izzítás melegalakításhoz, edzés, olvasztás stb.

  Indukciós hevítés. Alkalmazások: izzítás melegalakításhoz, edzés, olvasztás stb.

  Ívfűtés. Acélgyártó ívkemencék, vákuum ívkemence, stb.

  Plazmahevítés. A plazmagenerátorok felépítése és üzeme. Alkalmazások: vágás, hegesztés, stb. Dielektromos hevítés. Energiaátalakítás kapacitív és mikrohullámú hevítéskor.

  Dielektromos hevítés. Kapacitív hevítés. Alkalmazások: hegesztés, enyvezés stb. Mikrohullámú hevítés. Alkalmazások: élelmiszerek felmelegítése, szárítás stb.

  Elektronsugaras hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Elektronágyúk. Alkalmazások: elgőzölögtetés, hegesztés stb. Lézerhevítés. A lézer működése, felépítése és üzeme. Alkalmazások: anyagmegmunkálás, hegesztés, vágás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, számítási gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadásokon és gyakorlatokon a TVSZ-ben előírt mértékben, 1 db. zárthelyi dolgozat a 10. oktatási héten

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, amelynek alapján megajánlott 3. és 4. osztályzat szóbeli vizsgával legfeljebb 1 osztályzattal javítható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozat szorgalmi időszakban: 1 db. pótzárthelyi dolgozat, a vizsgaidőszakban: a 3. hétig a zárthelyi Gyak. IV jelleggel.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.
  • Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.
  • Stefányi, I.-Szandtner, K.: Villamos Kapcsolókészülékek. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest 1991. J5 - 1309.
  • Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421.
  • Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék