Környezetkímélő elektrotechnológiák

A tantárgy angol neve: Environment-friendly Electrical Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VINF0005   2/0/0/v 3 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Koller László

egy. docens

VET

Novák Balázs

tsmt

VET

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mérnöki Alapok II.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs korlátozás

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatóságot a megtermelt villamos energia jelentős részét felhasználó környezetkímélő villamos melegfejlesztési csúcstechnológiákkal, az energiaátalakítás alapelveivel, valamint a berendezések felépítésével és alkalmazásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az elektrotermikus technológia mint elektrotechnológiai eljárás. A villamos hőtechnika tárgya és fejlődésének áttekintése. A környezetkímélő elektrotermikus csúcstechnológiák alkalmazásának gazdasági jelentősége, közvetlen és közvetett eljárások, technológiai és energiagazdasági előnyök.

Ellenállásfűtés. Az energiaátalakítás alapjai közvetlen ellenállásfűtéskor. Villamosan vezető anyagok (fémek és nem fémek) kontakthevítése. Elektrolitek hevítése. Közvetett ellenállásfűtés. Energiaátalakítás fűtőelemekben és infravörös sugárzókban. Ipari kemencék, melegfejlesztő készülékek és berendezések, infravörös sugárforrások, berendezések és kemencék

Indukciós hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Az induktor-betét rendszer. Villamos berendezések. Technológiai alkalmazások: izzítás melegalakításhoz, edzés, olvasztás, forrasztás, lebegtető olvasztás, főzés stb.

Ívfűtés. Energiaátalakítás a nagyáramú ívben. Acélgyártó ívkemencék. Felépítés, üzemviszonyok, szabályozás, hálózati visszahatások. Egyéb ívfűtési módok: vákuum ívkemence, ívhegesztés stb.

Plazmahevítés. A plazma jellemzői az energiaátalakítás során. A plazmagenerátorok felépítése és üzeme. Alkalmazások: vágás, hegesztés, szórás, olvasztás.

Dielektromos hevítés. Energiaátalakítás kapacitív és mikrohullámú hevítéskor. Kapacitív hevítés alkalmazásai: hegesztés, enyvezés stb. Mikrohullámú hevítés. Disszipáló elemek. Alkalmazások: élelmiszerek felmelegítése, szárítás stb.

Elektronsugaras hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Elektronágyúk. Alkalmazások: elgőzölögtetés, hegesztés stb.

Lézerhevítés. A lézer működése, felépítése és üzeme. Alkalmazások: anyagmegmunkálás, hegesztés, vágás.

Elektrosztatikus elven működő eljárások ismertetése: elektrosztatikus festék- és porszórás, permetezés, leválasztás, szeparálás, nyomtatás, xerox. A technológiákban alkalmazott fizikai jelenségek és a gyakorlati megoldások bemutatása.

Az elektrosztatikus alkalmazásokban a nagyfeszültség előállításának módja.

Elektrosztatika alapismeretek: töltések villamos erőtere, erőhatások a töltések között.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 75 %-án és egy bemutató mérésről jegyzőkönyv elkészítése.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a tantárgy előadóival való megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

Kegel, K: Villamos hőtechnikai kézikönyv. Műszaki könyvkiadó. 1965.

Beji Szabó, D.: Indukciós hevítés. Műszaki könyvkiadó. 1965.

Horváth-Berta-Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

5

Mérési jegyzőkönyv elkészítése

5

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Koller László

egy. docens

VET

Dr. Szedenik Norbert

egy. adjunktus

VET

Novák Balázs

tsmt

VET