Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetkímélő elektrotechnológiák

  A tantárgy angol neve: Environment-friendly Electrical Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VINF0005   2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egy. docens

  VET

  Novák Balázs

  tsmt

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mérnöki Alapok II.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs korlátozás

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot a megtermelt villamos energia jelentős részét felhasználó környezetkímélő villamos melegfejlesztési csúcstechnológiákkal, az energiaátalakítás alapelveivel, valamint a berendezések felépítésével és alkalmazásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektrotermikus technológia mint elektrotechnológiai eljárás. A villamos hőtechnika tárgya és fejlődésének áttekintése. A környezetkímélő elektrotermikus csúcstechnológiák alkalmazásának gazdasági jelentősége, közvetlen és közvetett eljárások, technológiai és energiagazdasági előnyök.

  Ellenállásfűtés. Az energiaátalakítás alapjai közvetlen ellenállásfűtéskor. Villamosan vezető anyagok (fémek és nem fémek) kontakthevítése. Elektrolitek hevítése. Közvetett ellenállásfűtés. Energiaátalakítás fűtőelemekben és infravörös sugárzókban. Ipari kemencék, melegfejlesztő készülékek és berendezések, infravörös sugárforrások, berendezések és kemencék

  Indukciós hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Az induktor-betét rendszer. Villamos berendezések. Technológiai alkalmazások: izzítás melegalakításhoz, edzés, olvasztás, forrasztás, lebegtető olvasztás, főzés stb.

  Ívfűtés. Energiaátalakítás a nagyáramú ívben. Acélgyártó ívkemencék. Felépítés, üzemviszonyok, szabályozás, hálózati visszahatások. Egyéb ívfűtési módok: vákuum ívkemence, ívhegesztés stb.

  Plazmahevítés. A plazma jellemzői az energiaátalakítás során. A plazmagenerátorok felépítése és üzeme. Alkalmazások: vágás, hegesztés, szórás, olvasztás.

  Dielektromos hevítés. Energiaátalakítás kapacitív és mikrohullámú hevítéskor. Kapacitív hevítés alkalmazásai: hegesztés, enyvezés stb. Mikrohullámú hevítés. Disszipáló elemek. Alkalmazások: élelmiszerek felmelegítése, szárítás stb.

  Elektronsugaras hevítés. Az energiaátalakítás alapjai. Elektronágyúk. Alkalmazások: elgőzölögtetés, hegesztés stb.

  Lézerhevítés. A lézer működése, felépítése és üzeme. Alkalmazások: anyagmegmunkálás, hegesztés, vágás.

  Elektrosztatikus elven működő eljárások ismertetése: elektrosztatikus festék- és porszórás, permetezés, leválasztás, szeparálás, nyomtatás, xerox. A technológiákban alkalmazott fizikai jelenségek és a gyakorlati megoldások bemutatása.

  Az elektrosztatikus alkalmazásokban a nagyfeszültség előállításának módja.

  Elektrosztatika alapismeretek: töltések villamos erőtere, erőhatások a töltések között.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 75 %-án és egy bemutató mérésről jegyzőkönyv elkészítése.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a tantárgy előadóival való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427. Nívódíjas egyetemi jegyzet.

  Kegel, K: Villamos hőtechnikai kézikönyv. Műszaki könyvkiadó. 1965.

  Beji Szabó, D.: Indukciós hevítés. Műszaki könyvkiadó. 1965.

  Horváth-Berta-Pohl: Az elektrosztatikus feltöltődések (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  5

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  5

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László

  egy. docens

  VET

  Dr. Szedenik Norbert

  egy. adjunktus

  VET

  Novák Balázs

  tsmt

  VET