Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftver verifikáció és validáció

  A tantárgy angol neve: Software Verification and Validation

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMMD052   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimmd052/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Majzik István

  egyetemi docens

  MIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szoftverfejlesztésben tipikusan használt verifikációs és validációs technikák szisztematikus áttekintése. Az előadások tárgyalják a verifikáció és validáció klasszikus megoldásait (átvizsgálás, analízis, tesztelés), a formális verifikáció (modellellenőrzés, ekvivalencia ellenőrzés, helyességbizonyítás) matematikai alapjait, valamint a modell alapú tesztgenerálást. A hallgatók megismerik azokat a technikákat, amik a szoftverfejlesztés során a specifikáció, tervek, implementáció ellenőrzésére alkalmazhatók, különösen a modellalapú tervezés során.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A verifikáció és validáció szerepe a fejlesztési folyamatban:

  A verifikáció és validáció (V&V) szerepének és tipikus technikáinak áttekintése különféle fejlesztési módszertanok és szabványok esetén. A formális verifikáció szerepe.

  2. A specifikáció verifikációja:

  Az informális, fél-formális és formális specifikációs nyelvek áttekintése és kategorizálása. A specifikáció ellenőrzésének aspektusai (teljesség, konzisztencia, tesztelhetőség, megvalósíthatóság).

  3. Az architektúra tervek verifikációja:

  Az architektúra terv átvizsgálása: szisztematikus interfész és hibahatás analízis, architektúra trade-off analízis. A funkcionális és extra-funkcionális tulajdonságok (megbízhatóság, rendelkezésre állás, teljesítmény, biztonságosság) modell alapú analízise.

  4. A részletes tervek verifikációja:

  A tervek átvizsgálása. A viselkedési modellek formális verifikációja: modellellenőrzés, ekvivalencia ellenőrzés, helyességbizonyítás. A biztonsági és élőségi tulajdonságok specifikálása temporális logikákkal. Algoritmusok a temporális tulajdonságok ellenőrzéséhez. A viselkedési modellek nagy állapotterének hatékony kezelése szimbolikus technikákkal, inkrementális modellellenőrzéssel, részleges redukcióval. Absztrakciós technikák (predikátum absztrakció, ellenpélda vezérelt absztrakció finomítás). Részletes tervek ekvivalenciájának illetve finomítási relációinak ellenőrzése.

  Az extra-funkcionális (szolgáltatásminőségi) tulajdonságok modell alapú ellenőrzése.

  Időfüggő viselkedés formális verifikációja.

  5. Az implementáció verifikációja:

  Forráskód ellenőrzés: statikus analízis, forráskód metrikák használata, absztrakt interpretációval végzett verifikáció.

  Helyességbizonyítás a forráskód vagy részletes program reprezentáció alapján: Matematikai technikák (számítási és strukturális indukció). A programhelyesség és terminálás formalizálása. A helyesség bizonyítása egyszerű determinisztikus programok és strukturált nyelven írt programok esetén. A tételbizonyító eszközök tulajdonságai és használhatósági korlátai.

  6. Szoftvertesztelés:

  Egységtesztelés specifikáció alapú és struktúra alapú technikákkal. Adatfolyam alapú tesztelés. Integrációs tesztelés inkrementális és szcenárió alapú technikákkal. Teszt minőségi mértékek.

  Specifikus tesztelési technikák: GUI tesztelés, robusztusság tesztelés, OO szoftverek tesztelése. Forráskód alapú tesztelés, szimbolikus végrehajtás.

  Modell alapú tesztgenerálás programgráf alapú algoritmusokkal, modellellenőrzéssel, mutációs és evolúciós algoritmusokkal. A teszteléshez használt konformancia relációk. Kontextus-függő autonóm viselkedés modell alapú tesztelése (esettanulmány).

  7. Validáció:

  Validáció elemzéssel, teszteléssel, mérésekkel.

  Verifikáció és validáció változások és karbantartás esetén. Az újraverifikálás támogató technikái (programszeletelés, inkrementális tesztelés).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Egy otthoni feladat kidolgozása és bemutatása. A feladat elégséges teljesítése a feltétele az aláírás megszerzésének és a vizsgázásnak.

  A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az otthoni feladat a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsgák előtt, előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Diasorok és prezentációk elektronikusan hozzáférhető formában (tantárgy web lapon).

  Gerard O'Regan: Concise Guide to Formal Methods: Theory, Fundamentals and Industry Applications. Springer, 2017.

  N. S. Godbole: Software Quality Assurance: Principles and Practices. 2nd edition, Alpha Science, 2016.

  B. Berard et. al.: Systems and Software Verification. Springer, 2007.

  G. G. Schulmeyer, G. R. MacKenzie: Verification and Validation of Modern Software-Intensive Systems. Prentice Hall, 2010.

  D. Peled: Software Reliability Methods. Springer, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontaktóra

  56

  Félévközi készülés órákra

  14

  Otthoni feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Majzik István

  egyetemi docens

  MIT