Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Application of Digital Signal Processors

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM9318   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9318/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Naszádos László

  adjunktus

  MIT

  dr. Fehér Béla

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapfokú mikroprocesszoros és digitális jelfeldolgozási ismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az utóbbi években a digitális jelfeldolgozó processzorok fejlődése robbanásszerűen felgyorsult. Elterjedten használják őket a távközlésben, mérési adatok feldolgozásában, multimédia ill. szórakoztató elektronikai eszközökben, folyamatirányításban. Bár az alkalmazási terület igen széles, megfogalmazható a számítási feladatoknak egy olyan köre, amit szinte minden terület használ. Erre vezethető vissza a DSP-k közös architektúrája.

  A tárgy célja egyrészt ezen alap jelfeldolgozási feladatok áttekintése, másrészt a feladatok megoldására alkalmazott architektúrák ismertetése. A félév három, nagyjából egyenlő részre tagolódik:

  • alapvető jelfeldolgozási algoritmusok áttekintése;
  • általános és dedikált jelfeldolgozó processzorok felépítése, és leggyakrabban alkalmazott típusai;
  • jelfeldolgozó algoritmusok FPGA áramkörökkel való megvalósítási lehetősége.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A DSP-k rövid története

  Leggyakoribb feladatok a jelfeldolgozásban: digitális szűrés, konvolúció, FFT, decimálás, interpolálás, jelgenerálás.

  Delta - szigma moduláció felhasználása a jelfeldolgozásban

  A jelfeldolgozó processzorok architektúrájának bemutatása a közös feladatok tükrében: aritmetikai egységek, speciális utasítások, címzési módok, memória kiosztás, kommunikációs lehetőségek.

  Számábrázolási módok, a véges szóhosszból eredő hibák és csökkentésük lehetőségei.

  A legismertebb fix- és lebegőpontos processzor családok bemutatása: Texas TMS320 család, Motorola DSP56k család, Analog Devices ADSP2100 és ADSP21000 családok.

  Jelfeldolgozó rendszerek tervezésének kérdései: processzor kiválasztás (fix-, lebegőpontos, sebesség, beépített eszközök, kommunikációs lehetőségek), alkalmazandó programfejlesztési környezet, többprocesszoros rendszernél soros - párhuzamos architektura, memória kiosztás.

  Alkalmazás specifikus DSP-k

  DSP algoritmusok hardver realizálásanak módszerei, optimalizálási lehetőségek

  FIR szűrőstruktúrák pipe-line kialakítása

  Párhuzamos FIR szűrők

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A félév során egy házi feladat kerül kiadásra. A félév végi aláírás feltétele a házi feladat elégséges szintű elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat különeljárási díj ellenében a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig még beadható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Simonyi Ernő: Digitális szűrők, A digitális jelfeldolgozás alapjai

  www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9318/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Házi feladat elkészítése

  40

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Naszádos László

  adjunktus

  MIT

  dr. Fehér Béla

  docens

  MIT