Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája

A tantárgy angol neve: Application of Microcontrollers

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM9151   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benesóczky Zoltán,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9151/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Benesóczky Zoltán

Adjunktus

MIT

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális Technika I-II.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, gyakorlatban alkalmazható ismeretek nyújtása mikrokontrollereket alkalmazó fejlesztésekhez, alkatrész ismeret, fejlesztési eszközök és módszerek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mikrokontrollerek általános felépítése, elterjedt mikrokontroller családok és konkrét mikrokontrollerek ismertetése, speciális perifériák és memóriák illesztése, kommunikáció a mikrokontroller és környezete között (SPI, I2C, 1-WIRE, RS232, RS485), mikrokontrolleres fejlesztési környezet (hardver és szoftver eszközök), NYÁK tervezési elvek, fejlesztés assembly és C nyelven, a mikrokontrolleres program szervezése, biztonságosabb program írása, a mikrokontrolleres készülék tervezésének folyamata, belső perifériák tipikus alkalmazásai, tipikus külső perifériák kialakítása és kezelése, mikrokontroller hálózati környezetben, Internethez kapcsolódás kérdései.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények
  1. Előadások látogatása, 1 házi feladat elkészítése. A vizsgára bocsátás feltétele, a házi feladat legalább elégségesre való elkészítése. A házi feladat emellett a vizsgajegyhez is hozzájárul 49%-ban.
  2. A házi feladat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetéig adható be pótdíjmentesen, egyébként a szorgalmi időszak végéig.
  3. A vizsga írásbeli, a minimális szint 40%.
11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

Ismétlő és javító vizsgák a TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Órarenden kívüli időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Egyes előadások részletes vázlat szintű anyaga elektronikus formában, internetről letölthető katalóguslapok és egyéb anyagok.

Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral 55033

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

43

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

36

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Benesóczky Zoltán

adjunktus

MIT

Szepessy Zsolt

tudományos smt.

MIT

Kovácsházy Tamás

tanársegéd

MIT