Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája

  A tantárgy angol neve: Application of Microcontrollers

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM9151   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benesóczky Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9151/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Benesóczky Zoltán

  Adjunktus

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális Technika I-II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, gyakorlatban alkalmazható ismeretek nyújtása mikrokontrollereket alkalmazó fejlesztésekhez, alkatrész ismeret, fejlesztési eszközök és módszerek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mikrokontrollerek általános felépítése, elterjedt mikrokontroller családok és konkrét mikrokontrollerek ismertetése, speciális perifériák és memóriák illesztése, kommunikáció a mikrokontroller és környezete között (SPI, I2C, 1-WIRE, RS232, RS485), mikrokontrolleres fejlesztési környezet (hardver és szoftver eszközök), NYÁK tervezési elvek, fejlesztés assembly és C nyelven, a mikrokontrolleres program szervezése, biztonságosabb program írása, a mikrokontrolleres készülék tervezésének folyamata, belső perifériák tipikus alkalmazásai, tipikus külső perifériák kialakítása és kezelése, mikrokontroller hálózati környezetben, Internethez kapcsolódás kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények
  1. Előadások látogatása, 1 házi feladat elkészítése. A vizsgára bocsátás feltétele, a házi feladat legalább elégségesre való elkészítése. A házi feladat emellett a vizsgajegyhez is hozzájárul 49%-ban.
  2. A házi feladat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetéig adható be pótdíjmentesen, egyébként a szorgalmi időszak végéig.
  3. A vizsga írásbeli, a minimális szint 40%.
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  Ismétlő és javító vizsgák a TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órarenden kívüli időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Egyes előadások részletes vázlat szintű anyaga elektronikus formában, internetről letölthető katalóguslapok és egyéb anyagok.

  Dr. Benesóczky: Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral 55033

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  43

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Benesóczky Zoltán

  adjunktus

  MIT

  Szepessy Zsolt

  tudományos smt.

  MIT

  Kovácsházy Tamás

  tanársegéd

  MIT