Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szenzorhálózatok

  A tantárgy angol neve: Sensor Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM9084   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm9084/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Simon Gyula

  docens

  MIT

  dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez az angol nyelv ismerete ajánlott (szakirodalom olvasás).

  7. A tantárgy célkitűzése

  Már napjainkban sem ritkák a több száz, a jövőben pedig tipikusak lesznek a több ezer olcsó, intelligens (limitált számítási kapacitással és szerény kommunikációs képességgel rendelkező) érzékelőből álló, egy közös cél érdekében összehangolt működést (érzékelést, számítást, beavatkozást) végző szenzorhálózatok, amelyek az egészségügy, a gyártás-monitorozás, a környezetvédelem, a honvédelem és a mindennapi élet számos területén helyet követelnek maguknak. A tárgy bevezetést nyújt a szenzorhálózatok szerteágazó témakörébe. Ismerteti a szenzorhálózatok tipikus (jelen és jövőbeli) alkalmazási lehetőségeit. Tárgyalja az eszközök hardver felépítését, az alkalmazott operációs rendszerek és szoftver architektúrák jellegzetességeit. Vizsgálja a – tipikusan - szerény erőforrásokkal rendelkező eszközökkel való adatgyűjtés, adatfeldolgozás és (ad-hoc) hálózati kommunikáció problémakörét, valamint ismerteti a szükséges middleware szolgáltatásokat. Az elméleti megoldásokat gyakorlati példákon keresztül illusztrálja. A hallgatók egy házi feladat megoldása során szerezhetnek készségszintű ismereteket is a szenzorhálózatok témakörében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szenzorhálózatok tipikus alkalmazási területei.

  Példák az egészségügy, mérnöki alkalmazások, környezetvédelem, honvédelem és az intelligens otthon témaköréből.

  MEMS – mikro elektro-mechanikus rendszerek)

  Érzékelő és cselekvő hálózatok (�sensor and actor�)

  Jövőkép: az intelligens por (smart dust).

  Intelligens szenzorok hardver architektúrái.

  Szenzorok felépítése, jellemzői, fizikai adottságai

  (szenzor-, helymeghatározó-, mobilitásvezérlő-, vezérlő-, adóvevő-egység, energiaellátás)

  A Berkeley mote és az MIT-mote.

  Intelligens szenzorok szoftver architektúrái.

  Real-time operációs rendszerek. Példák: mC-OS, eCos.

  A TinyOS.

  Kommunikációs protokollok.

  Fizikai réteg (jelterjedés, energiatakarékosság, moduláció)

  Adatkapcsolati réteg (közeghozzáférés (S-MAC), energiatakarékosság, hibajavítás)

  Hálózati réteg (energiatudatos útvonalválasztás, helytudatosság, együttműködés külső hálózatokkal, klaszter-alapú protokollok, �irányított diffúzió�)

  Átviteli réteg (TCP-szerű, globális címzés nélküli, kis tárigényű protokollok)

  Alkalmazási réteg (SMP, TADAP, SQDDP protokollok)

  Szabványok: IEEE 802.11; IEEE 802.15.4, ZigBee

  Middleware feladatok szenzorhálózatokban.

  Idő szinkronizálás ad-hoc szenzorhálózatokban. Szinkronizációs protokollok.

  Tipikus útvonal-választási feladatok

  A lokalizáció problémaköre. Az ön- és objektum lokalizáció megoldásának lehetőségei. Statikus és dinamikus lokalizáció.

  Információ kezelés és feldolgozás. Szenzorhálózatok, mint adatbázisok. Az adattér architektúra.

  Kollaboratív feldolgozás; tipikus feladatok.

  Mérés és jelfeldolgozási feladatok (irreguláris mintavételezés)

  Intelligens szenzor platformok és fejlesztői környezetek.

  Szenzorok modellezése; szimulációs eszközök. Szenzorhálózatok modellezése.

  Esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat (min 50% eredménnyel).

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: Megegyezés szerint
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a beadási határidő után különeljárási díj ellenében adható be, illetve javítható a szorgalmi időszak végéig, ezután nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az oktatóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Edgar H., Jr. Callaway, Edgar H. Callaway, �Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols�, Auerbach Publications; (August 2003), ISBN: 0849318238

  Feng Zhao, Leonidas Guibas, �Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach�, Morgan Kaufmann Publishers, (May 2004), ISBN 1-55860-914-8

  A tárgy feldolgozását ezen kívül kiadott segédletek, cikkek segítik.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Házi feladat elkészítése

  25

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Simon Gyula

  docens

  MIT

  dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  TMIT