Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált intelligens rendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Integrated Intelligent Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált intelligens rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5306 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5306/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Strausz György

  egyetemi adjunktus

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia, Fejlesztés és integrálás eszközei

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az integrált intelligens rendszerek eszközeit, az itt alkalmazható módszereket tárgyalták a szakirány első két félévének tárgyai. Az integrált intelligens rendszerek tervezése tárgy a kiválasztott módszerek, komponensek alkalmazásokba történő integrálási folyamatának fontosabb kérdéseit tárgyalja. A tantárgy foglalkozik mind a megoldásokhoz szükséges architektúrák kérdéseivel, mind az intelligens technológia alkalmazói környezetbe történő integrálásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az intelligens rendszerek alkalmazásának legfontosabb területeinek áttekintése
  • Intelligens rendszerek integrálásával kapcsolatos kérdések, néhány eltérő megközelítési módot alkalmazó intelligens információgyűjtő rendszer elemzése
  • Intelligens információgyűjtő rendszerek eszközei:
   • információ (tudás) karbantartás eszközei
   • információ kinyerés eszközei
   • információs tárházak lekérdezése, adatbányászat, szövegbányászat
   • intelligens felhasználói interfészek
  • Esettanulmányok:
   • Intelligens információs tárházak
   • Hibrid módszerek alkalmazása beágyazott információs rendszerekben
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy témaköréhez illeszkedő gyakorlati ismeretek elsajátítására az Integrált intelligens rendszerek laboratórium labor keretein belül.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:


  2. Félévközben (11. héten) egy nagy ZH, amely a félév utolsó hetén és a vizsgaidőszak harmadik hetében egy-egy alkalommal pótolható, a szükséges minimum szint az elérhető pontok 40%-a.

  3. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi ZH 40 %-os szintű teljesítése.
  4. Osztályozás:

  A vizsga osztályzata a szóbeli vizsgán megszerzett jegy.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tilly Károly: Szoftvertechnológia (jegyzet)

  A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Strausz György

  egyetemi adjunktus

  MIT