Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes infrastruktúra rendszertervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of Computing Infrastructure Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5295   2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5295/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  ifj. Petri András

  tanársegéd

  MIRT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Web-es szolgáltatások
  • Java programozás
  • Informatikai infrastruktúra menedzsment
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Számítógépes infrastruktúra rendszertervezése (ajánlott)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Web Service alapú alkalmazási infrastruktúrák felépítésének és működésének megismerése, egy saját web szolgáltatás megtervezése és implementálása, egy korszerű fejlesztőrendszer használatának és a kapcsolódó adminisztrációs feladatoknak az elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laboratórium hat mérésből áll:

  1.: Bevezető előadás, csoportbeosztás, feladatkiadás

  2.: Kiszárthelyi a bevezető előadás anyagából, ismerkedés a fejlesztői környezettel

  3.: A kiadott feladat alapján a web szolgáltatás szerver oldalának tervezése és elkészítése

  4.: A kiadott feladat alapján a web szolgáltatás kliens oldalának tervezése és elkészítése

  5.: A teljes web szolgáltatás összeállítása és tesztelése

  6.: Bemutató mérés, jegyzőkönyv leadása, értékelés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Laboratórium, kéthetenként 4 óra, a félév elején közzétett beosztás szerint.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  • 1 db kiszárthelyi elégséges szintű megírása;
  • 1 db átfogó mérési jegyzőkönyv elkészítése a szorgalmi időszak végére.

  A félévi jegy a kiszárthelyire adott osztályzat (20% súllyal) és a mérési jegyzőkönyvre adott osztályzat (80% súllyal) átlaga.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  A kiszárthelyi pótlására a negyedik mérésen, a mérésvezetővel előzetesen egyeztetve kerülhet sor.

  Mérési feladatok a vizsgaidőszakban nem pótolhatók, a mérési jegyzőkönyvet a szorgalmi időszak végéig be kell adni (a feladat egész féléves, összefüggő, folyamatos munkát igényel).

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra csak a mérések alatt van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy web lapján közzétett útmutatók, leírások és mintapéldák.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  50

  Felkészülés kiszárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataricza András

  docens

  MIRT

  ifj. Petri András

  tanársegéd

  MIRT

  Huszerl Gábor

  tanársegéd

  MIRT