Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyílt hozzáférésű informatikai rendszerek

  A tantárgy angol neve: Open Access Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai infrastruktúra szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5294 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5294/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Huszerl Gábor

  tanársegéd

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás, számítógép hálózatok, formális módszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincsen.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  - -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Műszaki informatika szak Informatikai infrastruktúra tervezése szakiránya V. éves hallgatóinak megismertetése az informatikai rendszerek felépítésében használatos korszerű tervezési módszerekkel és technológiákkal, különös tekintettel a nyílt rendszerek által nyújtott előnyökre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Nyílt rendszerek és szabványok; az OMG �Modellvezérelt Architektúra� kezdeményezése (szabványos modellező nyelvek, middleware technikák, vállalati alkalmazás integráció); nyílt adatformátumok, adatmodellezés; munkafolyamok modellezése és analízise; nyílt technológiák rendszertechnikája; hibatűrés és teljesítmény

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. A tantárgyhoz kapcsolódó laboratórium �Számítógépes infrastruktúra rendszertervezés labor� (VIMM5295) néven kerül meghirdetésre.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban a hallgatók egy otthoni munkával elkészítendő feladatot kapnak, amely az előadáson meghirdetett időpontban kerül kiosztásra és beszedésre is. A házi feladat eredményes leadása a vizsgára bocsátás feltétele. A leadás a vizsgaidőszak első hetében pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  16

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Huszerl Gábor

  tanársegéd

  MIT