Információs rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Information Systems Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 6.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Beágyazott információs rendszerek főszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM5158 9. 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5158/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Dabóczi Tamás

docens

MIT

dr. Sujbert László

adjunktus

MIT

7. A tantárgy célkitűzése

Intelligens mérőműszerek, berendezések és számítógépes rendszerek működésének és hardver/szoftver hibatűrésének vizsgálata.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Virtuális műszerek fejlesztése és beágyazott labview (2 mérés)
  • Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása beágyazott rendszerekben.
  • Ethernet számítógép hálózat teljesítmény vizsgálata.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

laboratóriumi gyakorlatok

10. Követelmények
  • A félév során 4 mérés közül előzetes választás alapján 3-at kell teljesíteni, egy mérés 2 egymást követő héten 4-4 órát jelent.
  • A méréseken a részvétel kötelező.
  • A méréseken felkészülten kell megjelenni. A felkészültséget külön nem ellenőrizzük, de a mérési feladatok eredményes elvégzéséhez szükség van felkészülésre. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mérőcsoportonként egyet. A jegyzőkönyvre osztályzatot adunk. Ha a jegyzőkönyvre adott osztályzat elégtelen, a mérés eredménytelen, és pótolni kell.
  • A jegyzőkönyvek beadásakor rövid feleletre kerül sor, ez és a jegyzőkönyv osztályzata határozza meg a mérésre adott osztályzatot.
  • A félévközi jegy kiszámításának módja: a mérésekre adott osztályzatok egyszerű átlaga. Kerekítés 50 századtól felfelé.
11. Pótlási lehetőségek

A félév során egy mérés pótolható, függetlenül a hiányzás okától. Több eredményesen el nem végzett mérés esetén (pl. hosszabb betegség), a félév további menete a tárgyfelelőssel egyeztetendő.

12. Konzultációs lehetőségek

A laboratóriumi gyakorlatok során.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mérési utasítás és segédlet

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

28

Mérésekre felkészülés

22

Mérési jegyzőkönyv elkészítése

40

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dabóczi Tamás

docens

MIT

Dr. Simon Gyula

adjunktus

MIT

Dr. Sujbert László

adjunktus

MIT