Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információs rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Information Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 6.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Beágyazott információs rendszerek főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5158 9. 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sujbert László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5158/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Dabóczi Tamás

  docens

  MIT

  dr. Sujbert László

  adjunktus

  MIT

  7. A tantárgy célkitűzése

  Intelligens mérőműszerek, berendezések és számítógépes rendszerek működésének és hardver/szoftver hibatűrésének vizsgálata.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Virtuális műszerek fejlesztése és beágyazott labview (2 mérés)
  • Jelfeldolgozó processzorok alkalmazása beágyazott rendszerekben.
  • Ethernet számítógép hálózat teljesítmény vizsgálata.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laboratóriumi gyakorlatok

  10. Követelmények
  • A félév során 4 mérés közül előzetes választás alapján 3-at kell teljesíteni, egy mérés 2 egymást követő héten 4-4 órát jelent.
  • A méréseken a részvétel kötelező.
  • A méréseken felkészülten kell megjelenni. A felkészültséget külön nem ellenőrizzük, de a mérési feladatok eredményes elvégzéséhez szükség van felkészülésre. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mérőcsoportonként egyet. A jegyzőkönyvre osztályzatot adunk. Ha a jegyzőkönyvre adott osztályzat elégtelen, a mérés eredménytelen, és pótolni kell.
  • A jegyzőkönyvek beadásakor rövid feleletre kerül sor, ez és a jegyzőkönyv osztályzata határozza meg a mérésre adott osztályzatot.
  • A félévközi jegy kiszámításának módja: a mérésekre adott osztályzatok egyszerű átlaga. Kerekítés 50 századtól felfelé.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során egy mérés pótolható, függetlenül a hiányzás okától. Több eredményesen el nem végzett mérés esetén (pl. hosszabb betegség), a félév további menete a tárgyfelelőssel egyeztetendő.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laboratóriumi gyakorlatok során.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési utasítás és segédlet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  28

  Mérésekre felkészülés

  22

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  40

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dabóczi Tamás

  docens

  MIT

  Dr. Simon Gyula

  adjunktus

  MIT

  Dr. Sujbert László

  adjunktus

  MIT