Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Beágyazott Információs Rendszerek Főszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5157 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5157/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Szepessy Zsolt

  tud. s. munkatárs

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Beágyazott rendszerek építőelemei:

  • érzékelők, jelkondicionálók
  • AD/DA átalakítók
  • kommunikáció beágyazott rendszerekben
  7. A tantárgy célkitűzése

  A beágyazott rendszerek tervezési eljárásainak bemutatása alkalmazásorientált megközelítésben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés.

  • Beágyazott rendszerek felépítése. A beágyazott rendszerekkel szemben támasztott főbb követelmények (funkcionális, időzítési és megbízhatósági követelmények) . Ezek hatása a tervezésre.

  Beágyazott rendszerek szoftver vonatkozásai

  • Időkezelés. Időkezelés főbb feladatai. Idő és sorrend. Kemény és puha valós idejű rendszerek. Hibás állapot kezelés. Vezérlési módok. Időmérés eszközei és módszerei, időnormáliák. Idő reprezentálása. Időkényszerek. Szinkronizálás, órarendszerek. Master-slave algoritmusok. Elosztott szinkronizációs algoritmusok.
  • Valós idejű rendszerek modellezése.
  • Ütemezés. Periodikus-, statikus-, ciklikus ütemezés. Prioritás alapú ütemezés. Operációs rendszer overhead-je. Memória management.
  • Valós idejű kommunikáció. Követelmények, flow control. Kommunikációs közeg elérési protokollok.
  • Valós idejű operációs rendszerek. Task management. Processzek közötti kommunikáció. Idő management. Hiba detektálás. Esettanulmány. Nyelvi támogatás és korlátozások. Real time programozási nyelvek.
  • A JAVA programozási nyelv beágyazott rendszerekben.
  • Beágyazott rendszerek tipikus szoftver architektúrái.

  Beágyazott rendszerek hardver vonatkozásai

  • Beágyazott rendszerek tipikus hardver struktúrája.
  • Perifériák (AD/DA, kijelzők, billentyűzet, kommunikációs csatornák).
  • Periféria illesztés HW szempontjai. Regiszter, memóriába ágyazott, IO.
  • Periféria szikronizálása.
  • Beágyazott rendszerek feldolgozó egységei (controller, DSP, ASIC, FPGA). Integrált perifériák.

  Beágyazott rendszerek tervezése

  • Tervezési módszerek: hardver-szoftver szétválasztás, hardver-szoftver együttes tervezés. HW eszközválasztás szempontjai. SW környezet választás szempontjai.
  • Tervezési megfontolások: RTOS alkalmazása,
  • Tesztelhetőség.
  • Fejlesztő rendszerek.
  • Beágyazó környezet kezelése.
  • Beágyazott rendszerek fejlesztési ciklusa.

  Esettanulmány

  Elektromágneses kompatibilitás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, ill. tantermi gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy ZH,

  házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  ZH szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható. Házi feladat vizsgaidőszakban nem pótolható. Házi feladat ZH-val nem helyettesíthető.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadóval történő egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásvázlatok interneten.

  Kiegészítésképpen:

  A. V. Oppenheim: Application of digital signal processing, Prentice-Hall, 1978.

  Gert van der Horn, Johan L. Huijsing: Integrated smart sensors. Design and calibrations. Kluwer Academic Publishers, 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Péceli Gábor

  egyetemi tanár

  MIT

  Szepessy Zsolt

  tud. s. munkatárs

  MIT

  Dr. Dabóczi Tamás

  docens

  MIT

  Dr. Simon Gyula

  adjunktus

  MIT