Nyílt rendszerek

A tantárgy angol neve: Open Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM5133 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5133/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Mészáros Tamás

tud.s.mts.

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Operációs rendszerek és Számítógép hálózatok (az Informatika tárgyból);

C programozás.

7. A tantárgy célkitűzése

Megismerkedni a számítógépek, számítástechnikai rendszerek együttműködését szabályozó szabványok területeivel, kiemelten egyes ide tartozó, új technológiákkal.

8. A tantárgy részletes tematikája

A számítástechnikában a "nyílt rendszer" (open system) napjaink egyik legelterjedtebb jelszava. Manapság szinte lehetetlen eladni olyan rendszert, amely nem hirdeti magáról - gyakran érdemtelenül -, hogy követi a nyílt rendszerek szabványait, ajánlásait.

Egy számítástechnikai rendszert az tesz "nyílttá", hogy a kapcsolódó felületein szabványos - már ténylegesen elfogadott, vagy jelenleg nemzetközi szervezetek által kidolgozás alatt álló szabványok szerinti - módon érintkezik a környezetével.

A tárgynak nem célja pusztán ezeknek a szabványoknak a felsorolása, és nem célja az egyes szabványok részletes ismertetése. Ezek helyett a tárgy során feltérképezzük azokat a területeket, amelyeket ezek a szabványok jelenleg is lefednek, valamint megismerkedünk olyan új technológiákkal, amelyek a rendszerek együttműködését, kommunikációját szabályozzák.

A nyílt rendszer szabványok tipikusan egy számítástechnikai rendszer 4 különböző "felületével" foglakoznak: kezelői felület, programozói felület, hálózati információcsere és rendszermenedzsment. A tárgy ezen fő témakörökön belül - építve a korábbi ismeretekre - a következő témákat érinti:

Kezelői felület:

- ablakozó rendszerek,

- közös kezelői környezet (CDE, Common Desktop Environment).

- nyitott dokumentumok.

Programozói felület:

- operációs rendszer hívások,

- valósidejű programozás, szálak,

- elosztott objektumorientált rendszerek.

Hálózati információcsere:

- kiegészítő protokollok az OSI, TCP/IP-hez, új TCP/IP protokollrendszer,

- hálózati biztonság, azonosítás kérdései,

- objektumorientált kliens-szerver kommunikáció.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

A vizsga szóbeli.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz a félév során elektronikus formában - elsősorban angol nyelven - különböző segédleteket bocsájtunk rendelkezésre.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Kiss István

tanársegéd

MIT