Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyílt rendszerek

  A tantárgy angol neve: Open Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM5133 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm5133/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mészáros Tamás

  tud.s.mts.

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Operációs rendszerek és Számítógép hálózatok (az Informatika tárgyból);

  C programozás.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismerkedni a számítógépek, számítástechnikai rendszerek együttműködését szabályozó szabványok területeivel, kiemelten egyes ide tartozó, új technológiákkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítástechnikában a "nyílt rendszer" (open system) napjaink egyik legelterjedtebb jelszava. Manapság szinte lehetetlen eladni olyan rendszert, amely nem hirdeti magáról - gyakran érdemtelenül -, hogy követi a nyílt rendszerek szabványait, ajánlásait.

  Egy számítástechnikai rendszert az tesz "nyílttá", hogy a kapcsolódó felületein szabványos - már ténylegesen elfogadott, vagy jelenleg nemzetközi szervezetek által kidolgozás alatt álló szabványok szerinti - módon érintkezik a környezetével.

  A tárgynak nem célja pusztán ezeknek a szabványoknak a felsorolása, és nem célja az egyes szabványok részletes ismertetése. Ezek helyett a tárgy során feltérképezzük azokat a területeket, amelyeket ezek a szabványok jelenleg is lefednek, valamint megismerkedünk olyan új technológiákkal, amelyek a rendszerek együttműködését, kommunikációját szabályozzák.

  A nyílt rendszer szabványok tipikusan egy számítástechnikai rendszer 4 különböző "felületével" foglakoznak: kezelői felület, programozói felület, hálózati információcsere és rendszermenedzsment. A tárgy ezen fő témakörökön belül - építve a korábbi ismeretekre - a következő témákat érinti:

  Kezelői felület:

  - ablakozó rendszerek,

  - közös kezelői környezet (CDE, Common Desktop Environment).

  - nyitott dokumentumok.

  Programozói felület:

  - operációs rendszer hívások,

  - valósidejű programozás, szálak,

  - elosztott objektumorientált rendszerek.

  Hálózati információcsere:

  - kiegészítő protokollok az OSI, TCP/IP-hez, új TCP/IP protokollrendszer,

  - hálózati biztonság, azonosítás kérdései,

  - objektumorientált kliens-szerver kommunikáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A vizsga szóbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz a félév során elektronikus formában - elsősorban angol nyelven - különböző segédleteket bocsájtunk rendelkezésre.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Kiss István

  tanársegéd

  MIT