Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elosztott intelligens rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Distributed Intelligent Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

  Integrált intelligens rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4375 8 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4375/
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A fejlesztés és integrálás című szakirány tárgyban bemutatott technológiák gyakorlati megismerése, alkalmazásának elsajátítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy 6 mérésből áll, az alábbi ütemezésben:

  1. Elosztott szoftverfejlesztés

  2. XML programozás

  3. Szövegkeresés mérés

  4. Függvényapproximáció neurális hálózatokkal

  5. Osztályozási feladatok megoldása neurális hálózatokkal

  6. Szakértői rendszer fejlesztés a Fuzzy Clips eszközzel8. A tantárgy oktatásának módja:

  10. Követelmények

  A félévzáró aláírás és az osztályozás feltételei:

  A hiányzott mérések pótlása közvetlenül a 6. mérés után történik. Legfeljebb 2 mérés pótolható be. A mérésekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

  A félévzáró osztályzat az egyes mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok átlaga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A web-en elérhető mérési segédletek és szoftver leírások, valamint a Mesterséges intelligencia tárgyhoz korábban használt

  Stuart Russell és Peter Norvig:

  Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mészáros Tamás

  Tanársegéd

  MIRT

  Strausz György

  adjunktus

  MIRT