Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A fejlesztés és integrálás eszközei

  A tantárgy angol neve: Intelligent Software Development and Integration Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4374 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4374/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mészáros Tamás

  tanársegéd

  MIT

  Strausz György

  egyetemi adjunktus

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az integrált intelligens rendszerek fejlesztéséhez szükséges szoftver eszközök köre igen széles, magában foglalja az integrált architektúrák építéséhez szükséges komponens alapú fejlesztés technológiát, az adat- és tudáskezelés fejlesztő eszközeit, illetve az intelligens rendszerekben gyakran alkalmazandó speciális technikákat. A tantárgy alapvető célja megismertetni a tervezéskor és megvalósításkor figyelembe vehető megvalósítási lehetőségeket.

  A tantárgyban bemutatásra kerülő legfontosabb technológiák a következők. Az elosztott intelligens rendszerek fejlesztési módszerei, eszközei, ágens alapú rendszerek fejlesztésé. Komponens elvű fejlesztés, erőforrások elérése illetve együttműködés moduláris rendszerekben. (OLE, COM, DCOM, CORBA), web technológia új vívmányai, XML. Intelligens rendszerek modellezési és programozási eszközei (CLIPS, FuzzyClips, CLOS). A nyelvtechnológia alapjai.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • XML alapok, az XML technológia jelentősége, trendek. DTD építési módszerek, további szabványok. XML dokumentumok feldolgozása: DOM és SAX. Az XSLT alkalmazása. Szövegfeldolgozás alapjai, indexelés.
  • A nyelvi eszközök alapjai. A számítógépes nyelvészet alapjai, a magyar nyelv sajátosságai. A nyelvtechnológia eszközei, magyar nyelvi eszközök fejlesztése.
  • Szakértői rendszerek fejlesztési módszerei. Produkciós rendszerek fejlesztési eszközei (CLIPS, CLOS) és ezek kibővítései (FuzzyCLIPS, DynaCLIPS).
  • Tudásbázis építés eszközei. Intelligens rendszerfejlesztő keretrendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy témaköréhez illeszkedő gyakorlati ismeretek elsajátítására az Elosztott intelligens rendszerek labor keretein belül.

  10. Követelmények
  1. Szorgalmi időszakban: Félévközben (11. héten) egy zárthelyi, amely a félév utolsó hetén, illetve a vizsgaidőszakban az első vizsgaalkalom idejében pótolható. A szükséges minimum szint az elérhető pontok 40%-a.
  2. Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi ZH 40%-os szintű teljesítése.
  3. Osztályozás: A vizsga osztályzata a szóbeli vizsgán megszerzett jegy.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tilly Károly: Szoftvertechnológia (jegyzet)

  A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék WWW szerverén található összefoglaló anyag

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Mészáros Tamás

  Strausz György

  tanársegéd

  egyetemi adjunktus

  MIT

  MIT