Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az informatikai infrastruktúra menedzsmentje laboratórium

  A tantárgy angol neve: IT Infrastructure Management Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 16.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4371   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Huszerl Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4371/
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Huszerl GáboradjunktusMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Programozás
  • Számítógép hálózatok
  • Informatikai infrastruktúra menedzsmentje (párhuzamos előadás)
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Informatikai infrastruktúra menedzsmentje (ajánlott)
  7. A tantárgy célkitűzése A nagyvállalati környezetben jellemző méretű és felépítésű informatikai infrastruktúrák üzemeltetésével kapcsolatos tipikus feladatok, az ezek rendszerezett és garantálható minőségű ellátására kidolgozott folyamatok és az ilyen folyamatokat támogató eszközök felépítésének és kezelésének megismertetése, egyes részfeladatok ellátására alkalmas kisebb rendszerek megtervezése és kialakítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A laboratórium nyolc mérésből áll:

  1.: Bevezető előadás, csoportbeosztás, feladatkiadás

  2.: Az infrastruktúra felügyelet alapvető folyamatai, ismerkedés egy kiválasztott monitorozó környezettel

  3.: Komplex infrastruktúra felügyeleti feladat megoldása

  4.: Kommunikációs infrastruktúra felügyelete, Többszintű tárolási megoldások kialakítása

  5.: Off-line directory integráció (címtár integráció)

  6.: On-line directory integráció (felhasználókezelés)

  7.: A teljesítménymérés módszerei

  8.: Vizsgamérés, értékelés
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

   • Kiszárthelyik elégséges szintű megírása;
   • A mérési feladatok elkészítése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése.

  A félévi jegy a kiszárthelyikre adott osztályzatok (20% súllyal) és a mérési jegyzőkönyvekre adott osztályzatok (80% súllyal) átlaga.

  A vizsgaidőszakban: -

   Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A mérési feladatok részben egymásra épülnek (egész féléves, összefüggő, folyamatos munkát igényelnek), ezért pótlásukra csak rendkívüli esetben, a mérésvezetővel előzetesen egyeztetve kerülhet sor.

  Mérési feladatok a vizsgaidőszakban nem pótolhatóak, a mérési jegyzőkönyveket a mérések alkalmával meghirdetett határidőkig, legkésőbb a szorgalmi időszak végéig be kell adni.
  12. Konzultációs lehetőségek Konzultációra csak a mérések alatt van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgy web lapján közzétett útmutatók, leírások és mintapéldák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  46

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  16

   Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Pataricza AndrásdocensMIT
  Huszerl GáboradjunktusMIT