Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az informatikai infrastruktúra menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: IT Infrastructure Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai infrastruktúra
  tervezése szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4370 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4370/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ifj. Petri András

  tanársegéd

  MIT

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes hálózatok

  Operációs rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott a tárgyhoz szorosan kapcsolódó, párhuzamosan futó vimm4371: Informatikai infrastruktúra menedzsmentje laboratórium c. tárgy felvétele.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A komplex informatikai rendszerekben felmerülő rendszeradminisztrátori és rendszermérnöki feladatkörök áttekintése.

  Szisztematikus rendszermenedzsment megoldások bemutatása, különös tekintettel a nagy méretű informatikai infrastruktúrák üzemeltetésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Hálózatmenedzsment
  • Hálózatok szervezése
  • Automatikus erőforrás-elosztás
  • Hálózatbiztonság
  • Hozzáférés-korlátozás, forgalomszűrés
  • Hálózatbiztonsági architektúrák
   • Tűzfalak
   • Virtuális privát hálózatok
  • Adatbiztonság, behatolásvédelem
  • Vírusvédelem alapjai
  • Rendszerbiztonsági modellek
  • Rendszerbiztonsági szabványok és előírások
  • Felhasználó-menedzsment
  • Autentikációs rendszerek
  • Hozzáférési jogosultságok reprezentációja
  • Felhasználói adatbázis karbantartása
  • Felhasználói identitások menedzsmentje
  • Adattárolás
  • Az adatmenedzsment alapfogalmai
  • Virtuális tároló struktúrák
  • Adattároló-hálózatok
  • Adatmentés és -visszaállítás
  • Monitorozás
  • Teljesítménymérés, megfigyelés
  • Benchmarking
  • Kapacitástervezés
  • Eseménykezelés
  • Változáskezelés
  • Problémák felismerése
  • Katasztrófa-kezelés
  • Menedzsment környezetek kialakítása
  • Menedzsment struktúra
  • Központosított és elosztott rendszermenedzsment megoldások
  • Rendszermenedzsment szabványok
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Heti 2 db 2 órás előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 db kiszárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: megfelelő számú jelentkező esetén az utolsó előadás alkalmával
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szervezett konzultációs lehetőség nincs, ill. a vimm4371 laboratóriumi gyakorlatok ideje alatt, azokhoz kapcsolódva.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

   

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  ifj. Petri András

  tanársegéd

  MIT