Informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága

A tantárgy angol neve: Dependability of Computer Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. augusztus 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Informatikai infrastruktúra szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM4324 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4324/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Majzik István

egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgy a Programozás technológiája és az Operációs rendszerek tárgyak ismeretére épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése az informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonságát meghatározó tényezők és hatások elemzési módszereinek, valamint a szolgáltatásbiztonságot döntően befolyásoló szoftver rendszertechnikai és ellenőrzési lehetőségeknek az ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A megbízható működés alapkoncepciói:

A szolgáltatásbiztonság jellemzői, befolyásoló tényezői. A szolgáltatásbiztonság növelésének eszközei (hiba megelőzés, hibatűrés, hibaelhárítás, előrejelzés). A hibakezelés fázisai (hibadetektálás, hibabehatárolás és kárbecslés, helyreállítás, újraindítás). Szoftver alapú hibafelismerés, kapcsolat a hardver technikákkal. Hibakorlátozó mechanizmusok. Helyreállítás előrelépéssel. Visszalépési stratégiák. Szoftver hibatűrés (N-verziós programozás, recovery blokk, dinamikus technikák). Algoritmikus redundancia alkalmazása. Informatikai rendszerek megbízhatósági modellezése. UML alapú (automatikus) megbízhatósági modellezés alapelvei.

Elosztott rendszerek:

Javított hibakezelésű szolgáltatások (globális időkezelés, multicast üzenetküldés, tagsági protokollok, távoli eljáráshívás, atomi műveletek, stabil tár, újraindítható processzek). Állapotmentés és hiba utáni helyreállítás elosztott rendszerekben: veszélyek, összehangolás, üzenettároláson alapuló módszerek. Hibatűrő elosztott rendszerek. A hibatűrés elrejtésének módszerei objektum-orientált rendszerekben. Szolgáltatásbiztos valósidejű rendszerekkel szembeni követelmények, idő- és eseményvezérlés, általános architektúra.

Adatbáziskezelés:

Archiválási, mentési és helyreállítási módszerek, konzisztens adatkezelés többpéldányos elosztott adatbázisokban. Mentési időpontok méretezése.

Biztonság szempontjából kritikus rendszerek:

A biztonsági analízis módszerei (hibafa, eseményfa, ok-következmény analízis, hibamód és hatás analízis, állapottér vizsgálata). Kockázatcsökkentési technikák (veszély elkerülés, csökkentés, vezérelhetőség, kárbehatárolás). Szoftver követelmények analízise a biztonság szempontjából.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele két kiszárthelyi (max. 30 perces félévközi ellenőrzés) sikeres teljesítése. A kiszárthelyikre előzetes egyeztetés után a félév második és harmadik harmadában kerül sor.
  • A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsgajegybe a kiszárthelyi eredmények nem számítanak bele.
  • Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A kiszárthelyik a szorgalmi időszakban javíthatók illetve pótolhatók. Egy kiszárthelyi a pótlási időszakban (a vizsgaidőszak első 3 hetében) is pótolható.

Javítóvizsga letételére minden hallgató jogosult, ekkor a javítóvizsgán elért eredmény kerül az első vizsgán elért eredmény helyére.

12. Konzultációs lehetőségek

Kiszárthelyik illetve vizsgák előtt, előre egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Óravázlatok elektronikusan hozzáférhető formában (tantárgy web lapján).
  • S.-T. Levi, A. K. Agrawala: Fault Tolerant System Design. McGraw Hill, 1995
  • E. Marcus, H. Stern: Blueprints for High Availability: Designing Resilient Distributed Systems. John Wiley, 2000
  • N. G. Leveson: Safeware: System Safety and Computers. Addison Wesley, 1995

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés kiszárthelyire

32

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

5

Vizsgafelkészülés

38

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Majzik István

egyetemi docens

MIT

dr. Pataricza András

egyetemi docens

MIT