Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága

  A tantárgy angol neve: Dependability of Computer Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. augusztus 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai infrastruktúra szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4324 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4324/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Majzik István

  egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy a Programozás technológiája és az Operációs rendszerek tárgyak ismeretére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése az informatikai rendszerek szolgáltatásbiztonságát meghatározó tényezők és hatások elemzési módszereinek, valamint a szolgáltatásbiztonságot döntően befolyásoló szoftver rendszertechnikai és ellenőrzési lehetőségeknek az ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A megbízható működés alapkoncepciói:

  A szolgáltatásbiztonság jellemzői, befolyásoló tényezői. A szolgáltatásbiztonság növelésének eszközei (hiba megelőzés, hibatűrés, hibaelhárítás, előrejelzés). A hibakezelés fázisai (hibadetektálás, hibabehatárolás és kárbecslés, helyreállítás, újraindítás). Szoftver alapú hibafelismerés, kapcsolat a hardver technikákkal. Hibakorlátozó mechanizmusok. Helyreállítás előrelépéssel. Visszalépési stratégiák. Szoftver hibatűrés (N-verziós programozás, recovery blokk, dinamikus technikák). Algoritmikus redundancia alkalmazása. Informatikai rendszerek megbízhatósági modellezése. UML alapú (automatikus) megbízhatósági modellezés alapelvei.

  Elosztott rendszerek:

  Javított hibakezelésű szolgáltatások (globális időkezelés, multicast üzenetküldés, tagsági protokollok, távoli eljáráshívás, atomi műveletek, stabil tár, újraindítható processzek). Állapotmentés és hiba utáni helyreállítás elosztott rendszerekben: veszélyek, összehangolás, üzenettároláson alapuló módszerek. Hibatűrő elosztott rendszerek. A hibatűrés elrejtésének módszerei objektum-orientált rendszerekben. Szolgáltatásbiztos valósidejű rendszerekkel szembeni követelmények, idő- és eseményvezérlés, általános architektúra.

  Adatbáziskezelés:

  Archiválási, mentési és helyreállítási módszerek, konzisztens adatkezelés többpéldányos elosztott adatbázisokban. Mentési időpontok méretezése.

  Biztonság szempontjából kritikus rendszerek:

  A biztonsági analízis módszerei (hibafa, eseményfa, ok-következmény analízis, hibamód és hatás analízis, állapottér vizsgálata). Kockázatcsökkentési technikák (veszély elkerülés, csökkentés, vezérelhetőség, kárbehatárolás). Szoftver követelmények analízise a biztonság szempontjából.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele két kiszárthelyi (max. 30 perces félévközi ellenőrzés) sikeres teljesítése. A kiszárthelyikre előzetes egyeztetés után a félév második és harmadik harmadában kerül sor.
  • A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsgajegybe a kiszárthelyi eredmények nem számítanak bele.
  • Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A kiszárthelyik a szorgalmi időszakban javíthatók illetve pótolhatók. Egy kiszárthelyi a pótlási időszakban (a vizsgaidőszak első 3 hetében) is pótolható.

  Javítóvizsga letételére minden hallgató jogosult, ekkor a javítóvizsgán elért eredmény kerül az első vizsgán elért eredmény helyére.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Kiszárthelyik illetve vizsgák előtt, előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Óravázlatok elektronikusan hozzáférhető formában (tantárgy web lapján).
  • S.-T. Levi, A. K. Agrawala: Fault Tolerant System Design. McGraw Hill, 1995
  • E. Marcus, H. Stern: Blueprints for High Availability: Designing Resilient Distributed Systems. John Wiley, 2000
  • N. G. Leveson: Safeware: System Safety and Computers. Addison Wesley, 1995

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés kiszárthelyire

  32

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  5

  Vizsgafelkészülés

  38

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Majzik István

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT