Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes infrastruktúra rendszertervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Computing Infrastructure

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Nappali, Informatikai infrastruktúra tervezése szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4318   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4318/
  4. A tantárgy előadója Pataricza András Dr. Egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Operációs rendszerek, Számítógépes hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismertetése az alapvető hardware és software hibatűrés alapelveivel, technikáival, valamit a nagyvállalati informatikai infrastruktúra tervezési módszertanaival.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezető, követelmények, e-Business alapfogalmak, workflow modellezés.
  2. Üzleti folyamatok analízise, szimuláció.
  3. Felhasználói viselkedés modellezése, webes alkalmazások modell alapú fejlesztése.
  4. UML és erőforrásmodellezés, megbízhatóság.
  5. Web service alapú folyamatok, mint felhasználási példa.
  6. Informatikai infrastruktúra.
  7. Kapacitástervezés.
  8. Teljesítménymodellezés.
  9. Terhelésmodellek, előrejelzési technikák.
  10. Benchmarkok és felhasználásuk.
  11. Többrétegű architektúra, J2EE alapok.
  12. Klaszter rendszerek, J2EE klaszterezés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Egy szabadon választott üzleti folyamat modellezésének elkészítése egy házi feladat keretében.
  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga az előadáson elhangzottakból

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megegyezés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadás anyaga fóliák formájában.

  Daniel A. Menasce: Capacity Planning for Web Services: Metrics, Models, and Methods (Prentice Hall, 2001) könyv.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása36
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Pataricza András Dr. Egyetemi docens, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék