Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMM4300   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4300/
4. A tantárgy előadója MIT oktatói és kutatói
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Informatikai alapképzés tárgyai, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a különböző szoftvermodellezéssel és technológiával kapcsolatos tárgyakban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek. Bizonyos témáknál egyedi ismeretek szükségesek.

 

Ajánlott előtanulmányi rend: Ajánlott előtanulmányi rend: Mesterséges intelligencia (VIMM3241)
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy két féléve során a hallgatók egy komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy működő termék jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az önálló labor első félévének első két hetében a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Az aktuális témák az első héten, a szakirány tárgy keretében tartandó ismertetőkből és a tantárgy honlapjáról ismerhetők meg.
 • A tárgy első félévében (VIMM4300, 2 kreditpont) a hallgatók feladata megismerni a feladatot, feldolgozni a témával kapcsolatos szakirodalom egyeztetett részét, és mintafeladatokon keresztül ismerkedni a témával. A félév végén 5 perces beszámolóban ismerteti eredményeit.
 • A tárgy második és harmadik félévében a hallgató a konzulenssel egyeztetett ütemben dolgozik a felvállalt feladat kidolgozásán. A félév utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (esetleg írásvetítő fóliák) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek meghallgatják az összes előadást.
  A félév eredményeit a második félévben egy 5-10 oldalas, harmadik félévben egy 10-15 oldalas összefoglalóban ismerteti.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy témaköréhez illeszkedő gyakorlati ismeretek elsajátítására az Elosztott intelligens rendszerek labor keretein belül.
10. Követelmények
 • Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli.
 • A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladat ütemezés szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.
 • A heti beszámoló elmaradása esetén, a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:
  • írásos figyelmeztetés,
  • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
  • a félév el nem ismerése.
 • A konzulens feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önálló laboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.
 • Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tématerület koordinátorához, a laboratórium vezető oktatójához vagy a tanszékvezetőhöz fordulhat.

 

Félévközi ellenőrzés rendje

 • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
 • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.
 • A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni a feladat dokumentációját.
Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki
 • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
 • a félévre előírt munkát a vizsgaidőszak második hetének végéig nem készítette el elfogadható minőségben.
A gyakorlati osztályzat megállapításának módjaA tárgy gyakorlati jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:· a munka szakmai értéke 35 %,· a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 35 %,· a referátum eredménye 15 %,· dokumentáltság 15 %.

 

11. Pótlási lehetőségek
 • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
 • A félév végi írásbeli beszámoló a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Önálló munka laboratóriumban

15
Félévközi készülés órákra5
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos anyag elsajátítása10
Írásbeli beszámoló készítése10
Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Strausz GyörgydocensMIT