Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMM4300   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimm4300/
  4. A tantárgy előadója MIT oktatói és kutatói
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatikai alapképzés tárgyai, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a különböző szoftvermodellezéssel és technológiával kapcsolatos tárgyakban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek. Bizonyos témáknál egyedi ismeretek szükségesek.

   

  Ajánlott előtanulmányi rend: Ajánlott előtanulmányi rend: Mesterséges intelligencia (VIMM3241)
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy két féléve során a hallgatók egy komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként egy működő termék jön létre. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben, önállóan végzik el.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az önálló labor első félévének első két hetében a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Az aktuális témák az első héten, a szakirány tárgy keretében tartandó ismertetőkből és a tantárgy honlapjáról ismerhetők meg.
  • A tárgy első félévében (VIMM4300, 2 kreditpont) a hallgatók feladata megismerni a feladatot, feldolgozni a témával kapcsolatos szakirodalom egyeztetett részét, és mintafeladatokon keresztül ismerkedni a témával. A félév végén 5 perces beszámolóban ismerteti eredményeit.
  • A tárgy második és harmadik félévében a hallgató a konzulenssel egyeztetett ütemben dolgozik a felvállalt feladat kidolgozásán. A félév utolsó hetében mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok (esetleg írásvetítő fóliák) használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek meghallgatják az összes előadást.
   A félév eredményeit a második félévben egy 5-10 oldalas, harmadik félévben egy 10-15 oldalas összefoglalóban ismerteti.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy elméleti része előadás formájában kerül leadásra. A tárgy témaköréhez illeszkedő gyakorlati ismeretek elsajátítására az Elosztott intelligens rendszerek labor keretein belül.
  10. Követelmények
  • Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli.
  • A hallgató feladata, hogy a félév elején a konzulensével közösen elkészített feladat ütemezés szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.
  • A heti beszámoló elmaradása esetén, a konzulens és a laborvezető oktató megítélése szerint az alábbi retorziók következhetnek be:
   • írásos figyelmeztetés,
   • a tanszéki munkavégzés kötelezővé tétele,
   • a félév el nem ismerése.
  • A konzulens feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önálló laboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.
  • Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy konzulense számára a megfelelő feltételeket nem biztosítja, akkor a tématerület koordinátorához, a laboratórium vezető oktatójához vagy a tanszékvezetőhöz fordulhat.

   

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.
  • A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni a feladat dokumentációját.
  Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki
  • munkáját nagymértékben elhanyagolta,
  • a félévre előírt munkát a vizsgaidőszak második hetének végéig nem készítette el elfogadható minőségben.
  A gyakorlati osztályzat megállapításának módjaA tárgy gyakorlati jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:· a munka szakmai értéke 35 %,· a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 35 %,· a referátum eredménye 15 %,· dokumentáltság 15 %.

   

  11. Pótlási lehetőségek
  • A félév végi szóbeli beszámoló különösen indokolt esetben a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  • A félév végi írásbeli beszámoló a vizsgaidőszak 2. hetének végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Önálló munka laboratóriumban

  15
  Félévközi készülés órákra5
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos anyag elsajátítása10
  Írásbeli beszámoló készítése10
  Szóbeli beszámoló, felkészülés és megtartása10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Strausz GyörgydocensMIT